Budskab fra Pleiaderne - Ørnens Broderskab:

Den ny tids børn


Vær hilset kære venner, søstre og brødre på planeten Jorden! Så er vi her igen.

Denne gang ønsker vi at tale om noget, som ligger os stærkt på sinde - den ny tids børn - disse kære lysvæsener - juveler - disse små mestre, som netop nu befinder sig på jeres planet, Moder Jord.

De kommer med den ny tids energi - de er den ny tids energi, og deres mission er at bringe jer denne nye energi - lys og kærlighed - for de er af lyset og kærlighedens energi.

Så vi beder jer - lyt til dem - lær af dem - for de kender sandheden om denne tid på planeten Jorden. De er sandheden og lever den!

Så mød dem med kærlighed, forståelse, tolerance og tålmodighed. For sandelig siger vi jer - de er den ny tids juveler - små mestre af Lyset. Og en del af disse børn er her for første gang for netop nu at være med i denne så specielle periode, hvor Moder Jord oplever ascension fra 3. til 5. Dimension.

For netop disse børn kan det være ekstra hårdt at møde energien på Moder Jord nu, hvor lyset og mørket brydes.

Det er hårdt for disse små lysvæsener at møde mørket. De er så sen-sitive, at de kan mærke mørket i andre. De kan mærke andres ubalan-cer og kan derfor nemt komme i ubalance selv. VÆR DER FOR DEM - beskyt dem - forstå dem - for de har brug for jer - disse små venner - Børn af Lyset.

Deres viden er stor, og de har en intuitiv bevidsthed om meningen med denne planet - Moder Jord. De kender sandheden og gennemskuer alle løgne og alt, hvad der ikke er ægte - af hjertet. Og de vil udtrykke det med ord og/eller følelser! De vil sige fra over for usandhed og al for-stillelse. De gennemskuer energien i de sagte ord, selv om de lyder nok så spirituelle og besnærende. De mærker med det samme hensigten bag ved ordene, hvis hjertets energi mangler!

Så lyt til dem! Og følg dem! Lær af deres reaktion, også selv om de ikke kan udtrykke det med ord. Læg mærke til deres følelser og respekter disse - for de kender sandheden om altings energi! Derfor er de så ekstra vigtige for jer i netop denne så specielle tid!

Og mørket vil forsøge at blande sig - at sætte forhindringer op! Så hvis nogle lover jer en "let" løsning på jeres børns tilsyneladende problemer - SÅ VÆR PÅ VAGT! Vi kan ikke sige det tydeligt nok - og ofte nok - STOP OP OG LYT TIL JERES BØRN OG JERES HJERTE - føles dette som det rigtige? Og hvis I føler tvivl, så lad det være!

Lyt gerne til andre, som I føler, er af Lyset - som taler med kærlig-hedens stemme! Som løfter jer op, og som frem for alt løfter jeres børn op. Spørg gerne disse mennesker af Lyset om råd. For de vil være der for jeres børn! De føler stor kærlighed til netop børnene. Og jeres børn vil kende deres energi. Det er en velkendt energi!

De vil føle sig hjemme, når de er sammen med disse mennesker af Lyset, som netop har påtaget sig denne store opgave - at være der for
jeres børn og for jer forældre! Så fortvivl ikke, kære forældre, i denne tid, hvor en del af jer oplever, at I ikke forstår jeres børn og har svært ved at følge med dem.

Der findes Stjernemennesker og Englemennesker på Moder Jord, som til fulde forstår jeres børn, og hvad deres mission er i netop denne tid!

Så lyt til disse mennesker, som I vil møde på jeres vej - for I vil kende deres energi, som er lysets og kærlighedens energi. De vil kunne hjælpe jer og jeres børn, som vil elske at være i deres energi, fordi den ligner deres egen energi så meget. De vil føle sig hjemme!

Lyt til disse Stjerne- og Englemennesker, for de vil tale med lysets og hjertets stemme. Og de vil have en ren intention/hensigt med det, de siger og gør! De vil opfordre jer til at lytte til jeres hjerte og vil ALDRIG forsøge at overbevise/manipulere jer. For selv om de vil udtrykke sig med styrke og autoritet - for de "brænder" for denne vigtige opgave, så vil de altid bede jer om at lytte til jeres hjertets stemme. Og de vil ALTID opfordre jer til at lade det ligge, hvis I stadig føler tvivl, når I har lyttet indad.

De vil altid bede jer om at lytte til jeres indre stemme - jeres egen autoritet! De vil bede jer om selv at tage ansvar for JERES SAND-HED. De vil aldrig trække DERES SANDHED ned over hovedet på jer!

De vil aldrig sælge jer nemme løsninger på jeres børns vanskelig-heder/Udfordringer.
De vil sige sandheden til jer om jeres børn - for de vil kende denne sandhed. Det er IKKE jeres børn, som er problemet, det er omgivelser-ne som udgør problemet og som har et problem, fordi de ikke er der, hvor børnene er, og det vil jeres børn reagere på. Og nogle gange med meget voldsomme følelser.

Så find disse mennesker af Lyset, som vil kunne rumme jeres børns følelser - som vil møde dem med kærlighed, respekt, tolerance og tålmodighed. IAGTTAG jeres børn, når de er sammen med dem. Søger de dem? Nyder de at være sammen med dem? Synger deres hjerter, når de er i nærheden af disse mennesker?

Lyt til jeres børn - og lyt til jer selv - brug jeres skelne-evne! Lyt ikke kun til ordene - lyt til/mærk energien bag ordene! Vi vil endnu en gang pointere, hvor vigtig denne besked/dette budskab er! Husk jeres børn er den ny tids energi - fremtidens juveler - LYSETS BØRN!

Vi vender tilbage igen om dette vigtige emne, som ligger os meget på sinde!

Vær hilset, kære søstre og brødre på planeten Jorden. Tak fordi I lytter til dette budskab! Mærk energien - er det hjertets energi? Får det mit hjerte til at synge? Brug jeres skelne-evne!

Kære brødre og søstre - husk vi er her for jer, så brug os!

Vi hilser jer alle - fra hjertet - i lys og kærlighed!

Vi er lysvæsener - brødre og søstre fra Ørnens Broderskab, Pleiaderne.

Tak til vores kære søster, Anoua Insitara!

Namaste

 

I