Budskab fra Pleiaderne - Ørnens Broderskab:

Jordens Børn/Fred på Jorden
Hjertets energi


Vær hilset kære brødre og søstre på planeten Jorden! Så er vi tilbage med ny information om det, som ligger os meget på sinde og står vore hjerter nær - menneskehedens børn - de små Mestre af Lyset.

Der bliver for øjeblikket sendt så mange forskellige børn til planeten Jorden - i så mange forskellige forklædninger - dvs. børn som har en meget vigtig rolle at udspille i forhold til alle jer - voksne - som har brug for denne energi, som børnene kommer med - Lys, Kærlighed, Bevidsthed, Viden og FRED.

Disse børn er den ny tids Ambassadører. Og Vid at disse børn kan lære jer så meget. De er også et af Den ny tids spirituelle redskaber. Det er børn som kommer forklædt som "psykiske" børn, "autistiske" børn, børn med fysiske "handicaps", "Damp" børn, børn som virker "utilpassede". Børn som I ofte vil sætte forskellige diagnoser på. Dette vil I gøre, fordi I stadig har brug for at sætte disse børn - jeres opfattelse af verden omkring jer - i "kasser".

Men hvor længe vil I fortsætte med disse kasser? Vid at I skal til at slippe alle disse kasser - for I begrænser jeres verden, jer selv og børnene ved at bruge alle disse kasser.
I skal bl.a. via jeres børn blive klar over, at der kun findes de begrænsninger, som I selv sætter.

Disse børn vil bringe så meget Lys og Kærlighed ind i jeres liv, så I vil få vendt op og ned på jeres tidligere begreber/opfattelse af "handicappede" børn, og I vil "kæmpe" for jeres børns ret til at være her på lige fod med alle andre. Alle jer kære forældre med specielle børn - utilpassede børn - anderledes børn. I vil sammen med jeres børn gå en ny vej! I vil ikke stille jer tilfredse med samfundets tilbud og den noget begrænsede opfattelse af og mangel på viden om disse børn.
I vil få en ny viden og bevidsthed via jeres børn, og den vil I bringe videre til andre forældre, som også har brug for denne viden til deres børn.

Og i vil vise alle "eksperter" og professionelt uddannede mennesker inden for det etablerede system, at de også er nødt til at åbne op for al den nye viden og bevidsthed, som kommer med disse børn. Og dette bliver en stor udfordring for mange læger, plejepersonale og andre som arbejder med børn. For det handler mere om jeres udvikling end om børnenes. Børnene ved nemlig godt, hvad Den nye tid drejer sig om - men gør I?

Forældrenes drivkraft er/vil være kærligheden til deres børn.
Hvad er lægernes, "eksperternes", plejepersonalets drivkraft? Dette vigtige spørgsmål må alle mennesker, som har med børn at gøre, til at stille sig selv.

Er kærligheden til stede i mit liv? Føler jeg kærlighed til andre mennesker - børn og voksne? Føler jeg kærlighed til mig selv? Er jeg i kontakt med mit hjerte? Er jeg i stand til at føle ubetinget kærlighed? Til mig selv - og til andre? Har jeg noget i mig selv, jeg har brug for at arbejde med? Hvor er jeg henne i min

personlige og åndelige udvikling? Er det hjertet, som er drivkraften i mit arbejde - eller er det mit ego?
Udfører jeg mit arbejde med etik, respekt, ligeværdighed, ydmyghed og kærlighed til disse børn?

Dette er meget vigtige spørgsmål. For disse begreber/følelser vil blive det nye fundament for alt arbejde med menneskehedens børn.
Dette vil blive en af jeres vigtigste udfordringer i Den nye tid.
Og samtidig ligger der en stor gave til jer i denne udfordring. Måske den største gave af alle! For når i kan svare JA til denne udfordring og disse spørgsmål og arbejder med jer selv i forhold til disse børn, så vil I have lært livets lektie, og så vil I også blive/være en del af Den ny tids energi.

Fremtiden er hjertets energi - ikke egoets! Vid at I kan gøre det. Vi tror på jer. Vi føler stor respekt og kærlighed til jer, hver gang I arbejder med jer selv og jeres egen udvikling.

Vi vil hjælpe jer med dette arbejde. Børnene vil hjælpe jer - disse kære små mennesker af Lyset, som nærer så stor en kærlighed til jer. Mennesker af Lyset vil være der for jer.
For nu er det blevet tid til at føle, tænke, tale og handle ud fra hjertet - med hjertets energi.
Når i gør dette, vil I mærke den indre glæde, tryghed, tillid, fred og kærlighed. I vil være i kontakt med den dybeste del af jer selv. I vil føle jer hele - som en del af helheden. Så vil der endelig blive fred på Moder Jord!

Husk dette i denne tid, hvor en ny krig lurer. Send Lys og Kærlighed til alle præsidenter/statsledere på denne planet - og lige nu især til USA, Irak og Israel. Send ikke modstandsenergi. For modstand avler modstand! Kærlighed og Lys vil opløse modstanden/mørket/egoismen.
Husk mørket er fravær af lys - derfor send masser af Kærlighed og Lys til disse præsidenter. Og husk også disse landes befolkning - og

ikke mindst børnene i disse land, som oplever stor lidelse og smerte. I kan gøre en forskel med Lys og Kærlighed.

Er I parate? Husk at øvelse gør Mester! Vær ikke for hårde ved jer selv. Elsk jer selv, som I også elsker jeres næste. Den ny tid er her. Vil I være en del af denne nye energi?
Er I parate til at gøre jeres del - jeres hjemmearbejde?
At udvikle jer og åbne jeres hjerter, så Lyset og Kærligheden kan slippe ind? At rense jer selv og give slip på alle egoets begrænsninger? At leve jeres liv i Lys og Kærlighed?

Vi venter på jer! Vi ved at I kan klare det! Tiden er kommet.

Nu er det tid. Kan I mærke det? Er i parate?

Kære brødre og søstre - husk vi er her for jer, så brug os!

Vi hilser jer alle - fra hjertet - i lys og kærlighed!

Vi er lysvæsener - brødre og søstre fra Ørnens Broderskab, Pleiaderne.

Tak til vores kære søster, Anoua Insitara!

Namaste