Budskab fra Pleiaderne - Ørnens Broderskab:

Bevidsthed og skelne-evne
Hjertets energi

Budskab fra Pleiaderne - Ørnens Broderskab:

Vær hilset kære brødre og søstre på planeten Jorden! Så er vi her igen.

Som vi tidligere har nævnt, er dette en meget vigtig tid. Faktisk den vigtigste til alle tider. For Jorden og I er endelig på vej til Ascension, som blot betyder, at I hæver jer til 5. Dimension. Dvs. at I hæver jeres vibrationsniveau, så I bliver mere æteriske. Alt vil blive mere forfinet - jeres tanker, jeres følelser og jeres handlinger.

Alt vil ske med hjerte-energi - ud fra jeres hjerte! Jeres legemer vil ud-sende meget mere lys og kærlighed.

Så vil ufreden og mørket forsvinde, for kun lyset og kærligheden vil eksistere. Så vil I virkelig føle, at I er kommet hjem! I vil for første gang - på denne planet - føle jer hele - være i kontakt med hele jeres væsen/ jeres højere selv/jeres sjæl.

I vil føle Kristus-energien i jeres hjerter - og denne energi vil I være integreret med/smeltet sammen med. I vil være i kontakt med den gud-dommelige essens, og I vil føle jer frie som aldrig før.

Endelig vil mørkets kræfter ophøre med at kontrollere jer. Og I vil kunne mærke dette som en stor befrielse. Jeres hjerter vil synge! I vil føle jer som en del af helheden og være i kontakt med alt levende, som I vil møde med kærlighed og lys. Telepati vil blive meget udbredt, og det vil være helt naturligt at bruge jeres intuition. Den spirituelle energi og bevidsthed vil totalt være integreret i jeres fysiske liv, og alle menne-sker og alt levende vil sammen eksistere i fred.

I vil ikke mere føle adskillelse fra jeres skaber. Moder Jord og Fader Himmel vil være smeltet sammen. Som foroven således også forneden!

Jeres børn vil juble, for endelig passer tidens energi til deres medfødte energi!

Moder Jord vil også juble, for endelig er den svære tid forbi. Hun har haft en stor opgave og lidt under alt det, som er foregået med og mellem hendes beboere. Og endelig har hun fået fred, balance, lys og kærlighed. Hendes hjerte synger også!

Al magt, kontrol og styring vil være ophørt. Alle vil leve ud fra hjertets energi. Alt vil være renset ud.

JA; sandelig siger vi jer. Denne tid vil blive en hjerternes fest!
Glæde og humor vil fylde jeres verden/jeres liv. Alt vil I se på med nye øjne. I vil bruge alle sanser på en helt ny måde og være i total fred og harmoni med naturen omkring jer.

I vil føle jer taknemmelige i jeres hjerter - ydmyge - og fyldt med respekt og kærlighed til alt omkring jer.

I vil have TILGIVET alt og GIVET SLIP på alt, som ikke længere er brugbart. JA, dette er den ny tids energi, så glæd jer!

Brug jeres hjerte-energi. ØV jer i at hæve og transformere jeres tanker, følelser og handlinger til et højere niveau - til hjertets niveau. Så vil I være i kontakt med jeres højere selv, som har al den visdom og kærlighed, I har brug for. Husk, I er mestre, I kan gøre det!

Så vil I være i stand til at elske ubetinget - både jer selv og andre. Og endelig vil I elske jeres næste som jer selv! Dvs. alt levende som omgiver jer.

JA, sandelig siger vi jer. Tiden er kommet - den er her allerede - kan I mærke den?

LYT til jeres hjerte i denne tid - for det kender sandheden om al ting. Jeres sandhed. Hver gang I møder noget eller nogen på jeres vej, så brug jeres skelne-evne - jeres hjerte. Føles dette rent - får det mit hjerte til at synge? Mærk efter hver gang, og hvis I føler tvivl, så lad det være!

Gå ikke på kompromis med jeres hjerte/jeres intuition. For I kender jeres sandhed, når I lytter til hjertets energi. Så lad ikke andre over-bevise jer om noget andet!

Mange vil være på banen i denne tid, som stadig vil være påvirket af mørkets kræfter. Lad dem ikke påvirke jer. For de vil modarbejde jer og lyset. De vil ikke gøre dette i en ond hensigt, for ofte ved de ikke engang selv, at de er styret af mørkets kræfter. Hvis nogen lover jer "guld og grønne skove", uden at I selv skal arbejde med jeres egen udvikling/jeres bevidsthed og selv tage ansvar for denne, så stop op og lyt!

Føles dette som en ren energi af LYSET - får det mit hjerte til at synge? Hvis ikke så lad det ligge. Det gælder også dette budskab!

Brug jeres skelne-evne - det har aldrig været vigtigere end netop nu!

For nu er tiden kommet - den ny tid - hvor kærligheden vil blomstre og lyset vil sejre!

Kære brødre og søstre - husk vi er her for jer, så brug os!

Vi hilser jer alle - fra hjertet - i lys og kærlighed!

Vi er lysvæsener - brødre og søstre fra Ørnens Broderskab, Pleiaderne.

Tak til vores kære søster, Anoua Insitara!

Namaste