Oberion Templet

Rolf Jackson fik de første inspirationer omkring Oberion i efteråret 1995. I starten af 2001 blev han opmærksom på en amerikansk kanalisering om Oberion templet, og om dets opgave med healing af samfundet gennem afbalancering af ”Love, Power and Wisdom”. Efterfølgende fik han en indre oplevelse af selve templet på de indre planer og havde en vision om på et tidspunkt at få malet et billede heraf. I slutningen af 2003 fik vi kontakt med hinanden.

Ved vores første møder blev vi klar over, at opgaven ikke var så lige til. Vi begyndte at meditere på Templet, og under en sådan meditation kom de første impulser til maleriet.

En søjle af gyldent/hvidt lys stod lodret ned, og der blev henvist til Atlantis og en glemt visdom, som atter skulle bringes frem i lyset. Energierne til at hæve dette visdomstempel med blev primært hentet fra stjernekonstellationen Orion og specielt stjernen Betelgeuse var aktiv. Der blev dannet en  triangel med Sirius og Pleiaderne i nedfældningen af energi til Templet. Kærlighedsstrømmen fra Pleiaderne til Jorden symboliseres ved et hjerte på vinger.

Selve Templets form og udseende trådte efterhånden lidt i baggrunden, da det mere blev den symbolske og indre forståelse af Templets visdom, der kom i fokus. På maleriet ses Templet lidt i det fjerne igennem en portal. Dette symboliserer at visdommen, der skal bringes frem endnu ligger lidt i det skjulte. Portalen er åben, og når vi er klar til at modtage budskabet, kan vi vandre gennem porten til en højere bevidsthed. Denne bevidsthed rummer en kærlighedsvibration, som ikke kan beskrives med ord.

Videre ser vi en feminin og maskulin skikkelse. De forbinder sig gennem en stærk diamantenergi symboliseret ved en dobbeltpyramide. Dette bringer den feminine og maskuline pol i fuld balance og harmoni. Kvinden og manden ligner skikkelser fra den græske mytologi. Dette skyldes, at Pleiadefolket  fra gammel tid har en stærk tilknytning til Grækenland og Pallas Athena, som kom til Jorden via Pleiaderne.

Diamanten svæver over en krystalgral. Gralen modtager og rummer den nedfældede energi og sender den videre til Jorden.

Jorden er omgivet af et gyldent netværk, som viste sin under en meditation. På engelsk kaldes det The Christ Grid. Vi ser også et symbol for Solen, som er integreret i Jorden. Dette repræsenterer solmysteriet og den fremtidige helliggørelse af Jorden.

De to engle er hjælpere og budbringere. De tager del i alle Jordens udviklingsprocesser. De kan altid kontaktes og hjælper gerne, når vi beder dem om det.

Birgitte Fich – 04.september 2005 – www.geocities.com/birgittefich  - www.birgittefich.dk 

e-mail: fichart@webspeed.dk 

Rolf Jackson – www.oberion.com

Se også Bjergager Solby – www.bjergager.dk

 

Indsat den 5.september 2005 læst af