The Grid

   

- er et elektromagnetisk energifelt, som omgiver Jorden.  Hvis vi skal prøve at forklare, hvordan dette gittersystem ser ud, og hvordan det fungerer, må vi forestille os Jorden omsluttet at en transparent plastikhinde.  Denne skabelon består af 144 grids – en gitterstruktur med 12  x 12 hovedlinier, som krydser hinanden, hvorved der fremkommer 144 felter.  Hvert felt er som en vortex (hvirvel), som sender mange energilinier ud i alle retninger.

Ser vi tilbage til tiden omkring Atlantis, havde man dengang et energinet, som var højt udviklet.  Den atlantiske civilisations aktiviteter var nært knyttet til nettet både spirituelt og videnskabeligt. Forskellige kulturformer blomstrede.  Arkitektur, maleri og musik blev dyrket på Atlantis.

Husene blev dekoreret med strålende farver.  Templerne var enorme og lignede Ægyptens store bygningsværker.  Både private huse og templer var udstyret med tårne, der bl.a. blev benyttet til astronomiske observationer.  Guld og sølv blev anvendt til udsmykning.

Egentlig skoleuddannelse forekom.  Men interessen samlede sig om planternes egenskaber og helbredende kræfter, magnetisk healing, metallers og ædelstens okkulte egenskaber.  I ægte science-fiction stil fløj man rundt i luftskibe drevet frem af en usynlig kraft.

Grid-systemet holdt Atlantis på et højt vibratorisk niveau.  Som forsvar og beskyttelse mod angreb benyttede man enorme krystaller, som havde samme kraft som moderne atomvåben i dag.

Da den atlantiske race havde nået sit højdepunkt m.h.t. civilisation, kundskab og menneskelig intelligens opstod der imidlertid en krise, som delte befolkningen i to lejre.  Den ene part valgte fortsat vejen til kundskab og den anden valgte vejen med sort magi.

Ved Atlantis fald blev der fra højere sted givet ordre til at netværket blev nedtrappet.  Dette var ikke nogen let opgave.

Hovedenergilinierne og skæringspunkterne var meget kraftfulde og lysstærke.  Hvert skæringspunkt var som kæmpe Nordlys, der stod op som en kaskade af kraft og lys.

Men netop disse kraftfelter skulle lukkes ned.  Et særligt trænet mandskab måtte gå ind i disse felter, og ved hjælp af mental kraft og særlig træning blev energifrekvensen lukket ned.

Hvis vi skal se på, hvordan nettet fungerer i dag, synes det som om en ny æra er på vej.  Alle 12 kosmiske energier er atter i funktion.  Kristusenergien blev som den 13. sået for

2000 år siden og vil i fremtiden omslutte hele planeten.

Den store forskel på tiden omkring Atlantis og nu er, at menneskene har haft mulighed for at udvikle sig, har oplevet faldet og adskillelsen igennem mange hundrede inkarnationer.  Det siges i øvrigt, at mange atlantider er inkarneret i Norden for at hjælpe til med at få netværket til at fungere på det godes præmisser.

The Grid kan i dag ses som en kopi af Atlantis netværk tilpasset vor tid.  Dengang lå det et stykke under jordoverfladen.  I dag svæver det et stykke over og omkring Jorden.

Det virker på flere planer.  Fra det fysiske plan med Internet, telekommunikation m.v. til de højeste kosmiske planer, hvor lyd farver og vibrationer er hævet til højder, som ikke kendes på Jorden.

Dengang som nu, er der en elite, som arbejder med Lysets Netværk – disciple og Verdenstjeneres arbejde breder sig som lysende ringe.

The Grid synes at værne om Jorden som et fintmasket net, som ikke tillader negative intelligenser at trænge igennem.  Men alt justeres i takt med menneskets udviklingsgrad.

Vi må endnu afvente den tid, hvor positive og højtudviklede rumfolk, som allerede på nuværende tidspunkt arbejder sammen med Hierarkiet, kan nærme sig Jorden.  Det primære synes dog at være den nye kristusimpuls, som skal bane vejen for, hvad der videre kan ske.  Engle, Devaer et utal af hjælpere fra ”den ikke sete Verden” er parate til at hjælpe.

Flere Mestre er direkte involveret med opbygningen af energistrukturen, som fra tidligere tider har været nedfældet gennem både fysiske og æteriske pyramider og kraftsteder rundt om på Jorden.

Den tid, hvor det enkelte individs ønsker om magt, grådighed og ærgerrighed er en epoke, som skal afsluttes.  Samarbejdet mellem lysrigerne og menneskeheden udvikles og bringer Jorden ind i Den Gyldne Fase.

Der er behov for hjælp og støtte på alle måder.  Denne gang skal Den Store Plan bringes

til opfyldelse.

 

Birgitte Fich

12.september 2005

 

www.birgittefich.dk fichart@webspeed.dk.

 

 

Indsat den 15. September 2005 læst af