Vore Sirianske Brødre

Ascension malet af Birgitte Fich

 Dette maleri blev malet i begyndelsen af 2005 ud fra en inspiration om, hvordan vi til stadighed modtager hjælp fra vore rumbrødre på Sirius.

 Ifølge inspirationen er der dannet en matrix omkring vores planet et geometrisk. krystallinsk kristus-bevidstheds-netværk, som har været aktivt siden tiden omkring Atlantis.

 På et tidspunkt opstod der en alvorlig krise i forbindelse med Jordens bevidsthedsudvikling.

 Ifølge beregningerne stod jorden foran et stort kvantespring.
Sirianerne, som er faderaspektet for Jorden kunne ifølge deres beregninger se, at vi ikke var i stand til at klare dette uden indgriben.

 Sirianerne gjorde et stort, bemandet rumskib og 8 små ubemandede fartøjer af typen ”flyvende tallerkener” klar og forholdt sig afventende.

                                       

                                                               Stjerne tetraeder

 

Da situationen så allermest kritisk ud fik Sirianerne tilladelse fra det gallaktiske råd til at stationere det store rumskib lige uden for jordens bevidsthedsmembran.

  De 8 små fartøjer blev placeret på de 8 toppunkter på den stjerne tetraeder, som er indskrevet i jorden. En endnu større stjerne tetraeder omslutter jorden højt over overfladen. Punkterne repræsenterer vores planets chakrasystem.

 Fra det store rumskib udsendtes et gigantisk laserlys, som vi ikke kender her på jorden.

 Lyset gik ind i Nordpolen og ramte det fartøj, som var posteret her. Herfra gik lysstrålen, som var fyldt med information videre til de andre fartøjer, som til sidst viderebragte informationerne til det fartøj, som var posteret ved Sydpolen. Lyset gik ind i Jordens midte og blev fordelt ud over hele planeten.

 Dette universelle ”lyssprog” indeholder koden til at transcendere den tredimen-sionelle tankeform gennem det højere selv. Disse geometriske symboler omslutter også vores fysiske krop som et lyslegeme (Merkaba) og kan benyttes til mange healende og bevidsthedsfremmende formål.

 Dette guddommelige blueprint vil gradvist føre os ind i en tidsalder, hvor Guds vilje er kendt.

  

         

Kosmisk netværk

  

Birgitte Fich – fichart@webspeed.dk www.birgittefich.dk

 Nærum 20. September 2005

 

Indsat den 21. september 2005 læst af