MerKaBa – Stjernetetraeder - Kristusbevidsthedens Netværk

                                                               

                                      

 

Et stjernetetraeder er den mest basale figur, som findes i det 3-dimensionale univers. Det formes af to sammensatte tetraedere og danner en 3-dimensional Davidstjerne.

Stjernetetraederformen dannes i livets første 8 celler og former senere en del af lyslegemet hos det fuldt udvoksede menneske.

Dette spirituelle energilegeme har i tusindvis af år i forskellige okkulte sammenhænge været benyttet som kontaktled til højere energier og dimensioner.

I de gamle mysterieskoler udførte man øvelser, som var baseret på det, vi forstår som hellig geometri. Man forstod, hvordan den fysiske krops lyslegeme kunne transformeres og bringes i kontakt med højere energier. Hvordan det var muligt at adskille de lavere vibrationer for at få kontakt med de mere avancerede lyssfærer.

I Bibelen omtaler Ezekiel Merkaba som et vehikel af lys. Den guddommelige trone eller stridsvognen. I det gamle Egypten arbejdede man esoterisk med Merkaba idet man forstod, hvordan det kunne bruges som kontakten mellem Himmel og Jord.

 

                                         

                                                                 Leonardo da Vinci

 

                                                                 Mer står for Lys

                                                                 Ka står for Ånd

                                                                 Ba står for Krop

 

Det øverste tetraeder kaldes sol-tetraederet, dets spids slutter ca. en håndslængde over hovedet. Det nederste tetraeder kaldes jord-tetraederet, dets spids slutter i ca. samme afstand under fødderne. Dette er dog et gennemsnitsmål, da der er store variationer i lyslegemets udstrækning.

Merkaba begynder at rotere, når det bliver aktiveret. Det betyder, at ånd/krop bliver omringet af roterende spiraler af energi, som minder en del om DNA-strukturen. Derved bringes ånd/krop i en spiralbevægelse som bevidsthedsmæssigt fører fra en dimension til en anden. Merkaba kan antage mange lysformer, som kan forbinde sig med Jordens gridsystemer.

Kristusbevidsthedens netværk eller det kosmiske grid er et netformet energifelt, som omringer Jorden. Det indeholder universelle energier, som kan udvikle bevidsthed og understøtte forskellige åndelige terapier f.eks. healing. Men ifølge de højere love skal energierne altid benyttes i overensstemmelse med de højest mulige formål.

Det planetare grid/netværk omtales af Plato i hans arbejder Timaeus, hvor han beskriver the grid som en syntese af de fem platoniske legemer:

 

 tetraeder        oktaeder            hexaeder            dodekaeder          ikosaeder

 

                                                           

Fra vores planets fødsel var nettet som dækkede jorden formet som en matrix bestående af hellig geometri. Plato troede at jorden var i en udviklingsproces, som bevægede sig fra mere simple geometriske former til mere komplicerede.

I lang tid syntes det, som om disse planetare grids blev glemt, men i den senere tid bliver der givet flere impulser til lysarbejdere med inspirationer om et spirituelt Kristusbevidstheds netværk, som vil støtte os i jordens forestående opstigning.

Plato refererede til det geometriske netværk. Men i dag har vi kendskab til mindst fire net, som omgiver vores planet og påvirker livet på Jorden. Selvom disse net fungerer adskilt og uafhængigt af hinanden, står de alligevel i forbindelse med hinanden.

Hvis der opstår forandringer i et af dem, vil det påvirke de andre.

Vi har tyngdekraftens magnetiske net, som bl.a. holder os i bane omkring solen.

Det jordiske net, som bl.a. er knyttet til det kollektive ubevidste.

Det elektriske/teknosfæriske net, som er formet af vores civilisations brug af elektricitet, TV og radio, Internet, mobiltelefon m.m. Det er et kunstigt net, hvorigennem der flyder enorme energimængder.

I begyndelsen af det tyvende århundrede forudså flere lærde bl.a. Teilhard de Chardin dette teknosfæriske netværks udvikling.

Kristusbevidsthedens krystal-netværk omtales også som ascension/opstignings netværket.  Dette grid balancerer de feminine og maskuline energier, integrerer følelser og udvikler bevidstheden om lys og kærlighed.

Fysisk er det en energistruktur, som omgiver vores planet. Den reflekterer og forstærker udviklingen af vores bevidsthedsniveau. Det er en krystal lysmatrix formet som et dodekaeder og et ikosaeder. Tilsammen danner de en polygon, som transformeres til en sfærisk kugle formet af pentagoner og triangler. Den skinner og glimter som en facetteret diamant.

                                     

                                                                                                     

 

Det er de krystallinske sædekorn til Jordens nye stjernebevidsthed. Dette bevidsthedsgrid er forankret til Jorden gennem to akser. Et stort energiflow udgår fra nordaksen til sydaksen og udstrækker sig ca. i 90 kilometers højde over Jordens overflade.
Det er et gitter med linier, som kan sammenlignes med ley-lines.

I de punkter, hvor de skærer hinanden, bliver der dannet en energistrøm en vortex, som ofte korresponderer med såkaldte kraftsteder og helligsteder på Jorden. Det er et fraktalt grid, som uendeligt genskaber sig selv, og det er af holografisk natur. Dette krystalgitter bærer de informationer, som understøtter og befordrer princippet i Kristusbevidstheden.

 

                               

                                                               Planet tetraeder

Ley-lines er Kristusbevidsthedens ”fodspor” på Jorden. På steder, hvor disse linier krydser hinanden, skabes der en større koncentration af energi. Vore forfædre kendte også denne kraft og mange af oldtidens mysterie- og helligsteder blev bygget på disse punkter.

Der findes kort over dette gridsystem, hvor der er afmærket 62 hovedvortexpunkter rundt omkring på Jorden med deres respektive kraftsteder. F.eks. kan nævnes, at nr. 1 er strategisk placeret ved Nilens udmunding og det aktive område, der er involveret, er pyramiderne i Gizah, Heliopolis i Egypten og Herodes Tempel i Jerusalem.

Et andet nøgletal er nr. 18, som er placeret i den berømte Bermudatriangel.
Mange mennesker føler sig draget til disse steder, da der her vil være mulighed for at opleve en bevidsthedsudvidelse i forbindelse med en energioverførsel.

Da disse steder er fyldt med Kristusenergi, kan den sensitive besøgende genkende den bevidste tilstand af foreningen med Altet.

                                                             

                                           

                                                                     Flower of life

 

Flower of Life symbolet regnes for at være helligt blandt mange kulturer. I dette symbol kan alle universets byggesten findes. De fem platoniske legemer. Symbolet kan være en metafor for forbindelsen med skabelsens liv og ånd og kontakten med Alt som er.

 

Nærum d. 16. oktober 2005 Birgitte Fich

www.birgittefich.dk fichart@webspeed.dk

 

Indsat den 16. oktober 2005 læst af