Genkomsten af den Guddommelige Moder-
og Gudindeenergi

                                                                             

                                                                  Healingsgudinde

Der var en tid i den gamle civilisation i Lemurien (før Atlantis) da Gud/Gudinde energierne var i balance. I Biblen omtales dette som Paradiset eller den første Gyldne Tidsalder på vores planet.
Billedligt talt skete der det, at man spiste af kundskabens træ og misbrugte den frie vilje og kom ud af harmoni med Gud. Derved begyndte den negative ego/frygtbaserede tænkemåde, hvor mennesket følte sig adskilt fra det guddommelige og den åndelige Buddha/Kristus-bevidsthed.
Dette misbrug af den frie vilje resulterede også i at man identificerede sig med de maskuline energier frem for med de feminine. Man satte bevidsthed over hjertekvaliteter, tanke over intuition, tanke over følelser, tanke og videnskab over åndelighed. Alt sammen til skade for Moder Jord og naturen.

Dette forårsagede, at man identificerede sig mere med patriarkatet frem for matriarkatet. Venstre hjernehalvdel blev mere dominerende end højre. Dette befordrede aggressiv handlemåde, tab af følsomhed og andre negative tanke- og handlemønstre.

Videnskab og teknologi kom i fokus og åndelighed og Moder Jord kom i baggrunden. Kvinder måtte finde sig i at blive mere underdanige og uligeværdigt behandlet.

Den berømte filosof Descartes sagde: ”Jeg tænker, derfor er jeg”. Han kunne også have sagt: ”Jeg føler, derfor er jeg, eller ”Jeg har intuition, derfor er jeg”. Kvinder blev brændt på bålet i middelalderen, hvis de havde såkaldte overnaturlige evner. Selv i dag bliver kvinder behandlet nedværdigende i de orientalske lande.

I vores moderne samfund i dag er det stadig mændene, der dominerer på arbejdsmarkedet. Det er blot 150 år siden, at kvinder fik lov til at stemme ved valg.

At fravælge de feminine energier har i høj grad påvirket den åndelige udvikling. Det har forårsaget en ubalance på Jorden, som den levende planet den er. Det har afskåret kontakten med dyreriget, planteriget og mineralriget. Man har behandlet dyr på den mest brutale måde og benyttet dem til de mest uhyrlige videnskabelige forsøg.

                                                       

Jasmindeva

Vi har også behandlet planterne uden respekt. De er også guddommelige skabninger. De har bevidsthed og følelser. De har deres eget liv. Fældning af træer i regnskoven bevirker, at vi mister ilt. Alt sammen styret af menneskets grådighed.

Mht. mineralriget har mineraler, ædelsten, krystaller ja selv klipper også en form for bevidsthed.
Også her har vi udvist en enorm grådighed. Vi udnytter og udvinder Jorden og efterlader den forurenet og ødelagt i profittens hellige navn.  Vi er blevet så afskåret fra Gudindeenergierne, at vi har mistet kontakten med Pan, Naturånderne, Devaerne alle disse æteriske væsener, som passer på naturrigerne. Det er disse væsener, der er med til at skabe og danne naturen og mange ved endog ikke at de eksisterer.

På de indre planer fremstod de opstegne mestre som maskuline selvom de feminine mestre samarbejder og virker på lige fod med de maskuline. På det buddhiske plan er man totalt i balance  mht den feminine og maskuline pol. Men for at nærme sig menneskene måtte de mandlige mestre stå frem først.

                                              

                                           Portia                                               St. Germain

 De to portrætter af opstegne Mestre Portia og Mester Rakoczy eller Greven af st. Germain er 7. stråle Mestre. Denne stråle er i harmoni med Vandbærerens Tidsalder, og får stor betydning i dannelsen af en ny civilisation, et humanitært samfund, effektivt organiseret med omstillet politik og økonomi. Om Mester R. kan man næsten sige, at han bliver den nye tidsalders Fader.

Portia forbereder sig på at blive den næste Verdensmoder. Det holdes stadig af Maria for Vesten og mest af Kwan Yin for Østen. En ny Helligåndsindstrømning vil komme gennem den 7. stråle, som en lysviolet energi, der bl.a. styrker de feminine strømninger.                                               

Gud blev også anset for at være en mand i Himlen. Det feminine aspekt blev forbundet med Moder Jord, og den Guddommelige Moder blev fuldstændig gemt væk. Den himmelske Fader og den himmelske Moder er 2 sider af Guds natur.

Men vi skal naturligvis passe på, at pendulet ikke svinger helt ud i ekstremer. Vores mål er balance mellem det maskuline og det feminine. Vi ser mange kvindebevægelser, der arbejder efter mændenes principper. Men det er måske nødvendigt i en overgangsfase.

Vi kan stille os selv et interessant spørgsmål: Hvordan ville verden se ud, hvis det var kvinder, der styrede den? Ville der være så megen vold? Ville Moder Jord blive udnyttet så meget? Ville teknologien være vigtigere end åndelighed? Ville tanken være vigtigere end hjertet?

Det er ofte kvinder der kommer til workshops. Den feminine energi fokuserer på, hvad vi kunne kalde: At bringe Himlen ned på Jorden. Den feminine vej involverer omsorg for Jorden. Man taler meget om ascension, men i virkeligheden kunne man tale om decension. Det er vigtigt at udrette noget, mens vi er her! Vi drømmer os ofte væk til fjerne planeter, men det er mens vi er her, at vi kan udrette noget. Vi har en aftale med de indre planer om at udføre en opgave, mens vi er her.

Som kvinder skal vi være opmærksomme på ikke at overidentificere os med maskuline mønstre. Det drejer sig om at skabe balance. Men kvinder har i lang tid været bag manden. På fransk siger man ofte om en fremtrædende mand: Søg kvinden!

Som lysarbejdere er vi meget fokuserede på det åndelige. Vi mener, at bare vi mediterer og går til møder, så gør vi et godt stykke arbejde. Så er vi frelste. Men opgaven ligger også i at være til stede her på Jorden. At være lysarbejder er næsten altid lig med at være fattig. Hvorfor mon? Det er ikke uåndeligt at have penge til sin rådighed. Man kan udføre mange flere gode ting, når man har midlerne til det. Der er også mange, som har højtflyvende planer og projekter, som aldrig bliver til noget. Hvorfor? Hvad er det, der mangler? Jordforbindelse. At blive integreret i det jordiske.

Egentlig kan vi sige, at med integrationen af DGM hæver vi os over det maskuline og det feminine. Det bliver ikke længere så vigtigt. De to poler vil blive mere og mere harmoniserede og begynde at virke sammen. Der er allerede mange fysiske tegn på dette. I dag bliver det mere og mere almindeligt at fædre drager omsorg for deres børn. Mænd kan få barselsorlov. Grænserne mellem hvad der er typisk maskulint og feminint udviskes gradvist.

Efterhånden vil den højre hjernehalvdel blive mere aktiveret. I skolen lærte vi med venstre hjernehalvdel. På bekostning af højre hjernehalvdels kvaliteter. Vi er blevet indoktrineret med de 5 sanser og tanke på bekostning af kreativitet og udvikling af intuition. Videnskab herskede over åndelige værdier.

Vi kan også tale om et andet vigtigt aspekt af DGM og Gudindeenergierne – Helligånden. Hvad er Helligånden? En del af treenigheden Faderen, Sønnen og Helligånden. I Helligånden ligger der en uendelig kærlig energi, som kan benyttes til healing bl.a. Vi bruger ofte det højere selv og beder om hjælp fra Mestre, Ærkeengle og engle, men vi benytter ikke så meget Helligånden. Hvad der ligger skjult her kan man kalde det feminine aspekt af Gud. Guds stemme. Svaret på bønner kommer gennem Helligånden. Det vil blive mere synligt, hvordan vi kan benytte Helligånden i den kommende tid. Helligånden rummer Moderen, men det har været skjult.

 

                                       

                                                                  Helligånden

 Som lysarbejder er det vigtigt at blive integreret i alt, hvad der hører jordelivet til. Mange er alt for optaget af deres egen udvikling og glemmer at tage sig af de nære ting og drage omsorg for sin næste, for miljøet, for planteriget, mineralriget og for Moder Jord. Det er vigtigt, at vi arbejder med os selv, men det er her arbejdet skal gøres.

Mange mener, at de er fra fjerne planeter og mange tænker på, hvor mange indvielser de har. Andre tænker, at de glæder sig til at slippe væk herfra igen så hurtigt som muligt. Men livet på Jorden er en gave, og det er her sjælen kan udvikle sig. Det er her, vi har mulighed for at blive endnu bedre og gøre fremskridt, og det er her, vi kan hjælpe Jorden, som også gennemgår inkarnationer og indvielser.

Med tilstrømningen af DGM-energi får vi mulighed for at styrke og udvikle kærlighed og visdom, som er det overordnede i Kristusbevidstheden.

I meditation har vi set, hvordan der fra åndelig side strømmer gyldent lys ned over os i en sådan grad, at det flyder over. Men der er en flaskehals på timeglasset, som bevirker, at der endnu ikke er fri passage for nedstrømningen.

Med tilstrømningen af DGM får vi hjælp til at få løst op for den negative ego- og frygtbaserede energi, som virker som en blokering for guddommelig indstrømning. Når det rette modsvar nedefra kommer, vil der være fri passage og det gyldne lys vil strømme ned over Gaia, som da vil stige op som en strålende sol.

Himmel og Jord vil være forbundet.

Kildemateriale: The return of the Divine Mother by Dr. Stone 

Billeder malet af Peter Fich Christiansen – www.geocities.com/peterfich og

Birgitte Fich – www.birgittefich.dk fichart@webspeed.dk 

Nærum d. 12. oktober 2005 

 

Indsat den 25 oktober 2005 læst af: