Vær Kritisk !

Vi bliver tit spurgt hvordan det kan være der er så mange måder, at se det alternative og spirituelle på og hvem der har ret.

Det samme er tilfældet med de forskellige grupperinger.

Det er af største vigtighed at være kritisk og jo større løfter jo mere kritisk, og det gælder i lige så høj grad det vi her på hjemmesiden skriver og står for.

Et af de helt store problemer i disse tv tider er den store opmærksomhed blandt andet clearvyancen har fået.
I jagten på diplomer og "smartnes" er det et særdeles blandet marked med megen snak om etik, hvilket nærmere indikerer at alt for mange mangler naturlig etik og indsigt til stor skade for det samlede arbejde.

Vort verdensbillede indeholder mange hundrede verdener foldet ind i hinanden. Nogle af dem samarbejder vi med og andre møder vi i kraft af vort arbejde, men de fleste kender vi kun som tal og beskrivelser fra vore hjælpere.

Hvis vi nu forestiller os bogstavet "W" så vil det se forskelligt ud alt efter hvor vi ser det fra. Hvis jeg ser det fra oven og er overbevist om at det jeg ser er den eneste sandhed, ja så er sandheden sådan, for mig og mine "tilhængere".

En anden ser bogstavet nedefra og er lige så overbevist om at han har ret. Han vil med lige så god ret påstå, at det er sandheden.

Det samme vil hver enkelt alt efter hvor vi betragter fra.

Nogle har adgang til få verdener og andre har adgang til flere men ingen (som vi har hørt om) har adgang til alle 144.000 verdener som vort solsystem indeholder ifølge vore oplysninger.

Er man clearvoyant, kan man være det gennem æteriske, astrale, mentale eller andre verdener, men princippet er det samme som med bogstavet vi brugte til at begynde med.

Desuden er der en helt anden måde at få oplysninger på, nemlig ved at "Læse" i den enkeltes kronik, og herigennem "se" visse tidligere sammenhænge og muligheder for at komme videre.

Sammenholdt med at det vedtagne verdensbillede kun opererer med 3 dimensioner samt afstand og tid, og de indre verdener opererer med op til mange dimensioner uden begrænsning i tid og rum, er der uendeligt mange muligheder.

Alt hvad vi ser, ser vi med netop vore egne øjne.

Dertil kommer at det vi ser også bliver farvet af vore tanker og følelser. Har vi selv rod med følelserne, så vil det oftest smitte af på det vi ser. Derfor er det så vigtigt når vi arbejder med andre mennesker, at vi allerførst får orden og ro i egne følelser og tanker.

Det er igennem disse betragtninger at noget af det vigtigeste at være opmærksom på, i forbindelse med især det spirituelle og alternative er:

Føles det rigtigt for lige netop mig.

Føles og virker det logisk.

Er budskabet fri for angst og hjælper det mig videre på MIN EGEN vej og i mit eget tempo.

Styrkes respekten for mig selv og mine valg.

Giver det mig frihed til at vælge og vælge om.

Listen kunne laves endnu længere men jeg vil slutte med at understrege at Du selv er et lige så stort åndeligt væsen som enhver anden, kun du selv kan gå netop din vej, på din måde, og i dit tempo.

Vær endelig nysgerrig, men glem ikke at være kritisk.

Åndelighed er fint, åndethed er ikke.
Erik d.27.juli 03

http://www.spiritueltcenter.dk/

Til forside

I