De forsvundne kultur riger

I 1920 udgav Michael Agerskov bogen Vandre mod lyset,

ET BUDSKAB TIL MENNESKEHEDEN FRA DEN OVERSANSELIGE VERDEN

I 1908 blev et jordisk medium kontaktet af intelligenser fra den åndelige verden. Årsagen var at man fra oversanselig side ønskede at gøre menneskeheden bekendt med en række forhold vedrørende deres oprindelse, Guds forhold til dem og kampen mellem Lyset og Mørket - det gode og det onde. Man ønskede også at meddele Kristi sande lære, befriet for århundreders tildigtninger og forvanskninger samt nogle af de guddommelige love der gælder for alle levende væsener i universet.

    På basis af en lang række spørgsmål stillede af seancekredsens deltagere ved flere seancer i perioden 1913-14, fremkom værket "Vandrer mod Lyset!". Mediet virkede kun som et intuitivt-inspiratorisk redskab for de manifesterende intelligenser, uden selv hverken at slette eller lægge noget til de givne meddelelser.

    Værket giver sig således ud for at været en direkte åbenbaring fra menneskehedens åndelige ledere. De der giver sig i kast med at studere værket, må derfor ikke dømme eller fordømme, før alle værkets tanker er nøje gennemtænkte.

 De Kulturriger, som i en fjern Fortid gik til Grunde ved mægtige Naturkatastrofer, var af meget forskellig Udstrækning, ligesom deres Befolknings Kultur langt fra stod paa samme Højde.

Det ældste kultur rige.
    Det ældste Rige, som laa i Stillehavet, var det største i Udstrækning. I en meget fjern Fortid var det landfast med det nordlige Sydamerika, men fraskiltes ved vulkanske Udbrud og Sænkninger i Havbunden. De talrige Øgrupper i Polynesien vidner endnu om Landets Tilværelse og til Dels om dets Beliggenhed. Omtrent 30,000 Aar f. Kr. gik Landet til Grunde - adsplittedes i større og mindre Øer - hvilket ligeledes skete ved vulkanske Udbrud og Sænkninger af Havbunden. Ødelæggelsen strakte sig over et Tidsrum af ca. 8 Aarhundreder. Landet ødelagdes fuldstændigt - al Vegetation, alt Dyreliv forsvandt - kun de højestliggende Partier blev tilbage. Senere, ved nye Havbundsforskydninger, dukkede atter nogle af de sunkne Partier op over Vandet som Øer.


Atlantis
Det andet Rige, som gik til Grunde, var et stort Øland, det saakaldte Atlantis, der laa i Atlanterhavet. I en fjern Fortid var Øen landfast med den sydligere Del af Nordamerika, men fraskiltes ved vulkanske Sænkninger.
    Øens Form kan nogenlunde lignes ved et skraatliggende, langstrakt og omvendt latinsk S. (Den øverste Bue til højre, den nederste til venstre). Øens nordligste Punkt laa ved ca. 40° nordlig Br., 34° vestlig L.; mod Syd strakte den sig til ca. 25½° n. Br., mod Vest til 47° v. L., 27½° n. Br., mod Øst til ca. 28° v. L. En tænkt Linie med Udgangspunkt fra den engelske By Plymouth til midt paa Øen Trinidad vil danne et Længdesnit gennem Øen, tangerende dens østligste og sydligste Punkt. Øens største Halvdel vil da ligge Vest for Gennemsnittet. Beliggenheden er kun omtrentlig opgivet, da den sunkne Øs Kystformer idelig forandres ved større eller mindre Sænkninger og Hævninger; ved eventuelle Eftersøgninger vil den kunne findes inden for det opgivne Areal.
    Øens Fladeindhold var 5/6 af den spanske Halvøs; Azorerne, der laa N. N. Ø. og Øst for Øen, var paa den Tid ubeboede, men havde i en længere tilbageliggende Tidsperiode været landfast med den.
    Mellem Azorerne og den spanske Halvø fandtes nogle mindre Øgrupper; ligeledes laa der en Del smaa Øer S. V. og S. Ø. for Atlanterhavsøen; de er nu alle forsvundne.

Mere om Alantis


Det mindste af de forsvundne riger.

 Det mindste af de tre forsvundne Riger laa i det østlige Mellemafrika lige neden for de abessiniske Bjerge. (S. S. V. og S. S. Ø. for Bjergene).

Ovenstående tekster er klip fra bogen Vandre Mod Lyset!

Er de oplysninger mon korrekte som gruppen omkring  Michael Agerskov fik kanaliseret i perioden 1913-14?
Med den teknik vi i dag råder over, så har vi mulighed for fra satellit at fotograferer jorden overflade, også den del der er under havene. De følgende billeder stammer fra Google Earth, og området der beskrives i Vandre Mod Lyset er markeret.

Der er flere oplysninger om de forsvundne riger i bogen, der kan læses på internettet eller  købes hos Vandre mod Lysets Forlag ApS, ISBN 87-980350-0-2

 

På Thoths tavler, der er ca. 34.000 år gamle , kan man læse følgende om Atlantis:

Jeg, THOTH, af Atlantis, mysteriernes mester
I den store by KEOR på øen UNDAL
i en længst forsvundet tid, begyndte jeg denne inkarnation

Ud over verden brød da de store vande, druknende og sænkende,
ændrende Jordens balance,
indtil kun Lysets Tempel stod tilbage,
stående på det store bjerg på UNDAL,
der stadig hævede sig op af vandet.
Nogle dér var i live,
reddet fra fontænernes frembrusen

Samlede jeg da mit folk
og gik ombord i Mesterens store skib.
Op steg vi om morgenen.
Dybt under os lå templet.
Pludselig lukkede vandene sig over det.

Forsvundet fra Jorden,
indtil det fastsatte tidspunkt,
var det store tempel.

 

Kilder: 
http://www.vandrermodlyset.dk/  ,  http://earth.google.com/ 

 http://thirax.dk/Thoths_tavler/index.htm

Erling Madsen

 

Oprettet den 3. marts 2006