Den betingede kærlighed og tvillingesjæles opstandelse.

Af Marianne Elisabeth Pedersen, dec. 2009

Til min tvillingesjæl

Vil du danse med mig i drømmenes regnbueland

Vil du flyve med mig på ørnens himmelblå

Vil du elske med mig på stjernehimlens mælkevej

Og vil du gå med mig i paradis på jorden

Til englene henter os.

Din tvillingesjæl er helt lig dig selv og på samme tid din diamentrale modsætning. Det er dit spejlbillede både på den helt ens måde at føle, reagere og værdsætte livet på, men det er også spejlbillede på din egen totale modsætning. Din tvillingesjæl gør akkurat de samme ting som du selv, tænker og reagerer på de samme måder men på andre områder er dine styrker hendes svagheder, din viden og kunnen er hendes mangler og uformåen. Det, der er let for hende, er næsten umuligt for dig og omvendt. Samtidig med at i har de samme temaer og emner, som i evner og har færdigheder inden for.

At møde sin tvillingesjæl er meget komplekst og handler helt grundlæggende om at elske betingelsesløst, at overgive sig i tillid at elske alt ved den anden uanset, for det er din kærlighed, der giver jeg begge friheden til at heales og kunne finde hinanden. Det er kærligheden, hvor du sætter dig ud over dig selv, der giver jeg begge muligheden for at gennemgår dette hjerte åbnende forløb, hvor i kan mødes og give hinanden, og dermed jer selv, rum til at fuldende et liv i fuld kærlighed.

Det er din tvillingesjæls problematikker, der er din forløsning fra de jordiske normer og dualistiske problematikker og som spirituelt løfter dig i en lysere og friere frekvens og som giver dig den guddommelige lethed og støtte, hvor du giver slip på alt jordisk værdi, således at du kan bevæge dig i kærlig tilgivelse, se formålet med det hele og hvor det ikke længere er målet, der har betydning men udelukkende processen. Du ved at spirituelt set er målet helt uden betydning, det er udelukkende processen, der har en betydning overhovedet. Da vil dine værdi normer ændre sig og du kan se værdien i den af jer, der bærer det tunge læs ved byrder i dette liv og ikke længere se den ene som dygtigere eller mere vellykket, men se jer begge som de der giver hinanden et løft op i lyset, i en ren kærlighed der belyser ikke kun jer selv men samler jer til et.

Den lidelse, der ligger i at elske uden at være sammen, har at gøre med ønsket om at ændre virkeligheden. Ofte er tvillingesjæle adskilt og det er på mange finurlige måder. Adskillelsen varer så længe en eller begge lider. Tvillingesjælene følges ad i deres åndelige udvikling, så når den ene part giver slip og elsker uden krav, forløser det begge. Det er vigtigt at forstå, at det er den åndelige og sjælelige udvikling hos hver enkelt, der hjælper den anden part og som dermed gør, at de begge kan få det lettere.

Vi har alle en uimodståelig trang til at opnå den ubetingede kærlighed. Det er den kærlighed, vi er kommet af og som er vores ophav. Det er det rene lys, vores guddommelige moder, som er vores oprindelse. Det er visdommen.

The wisdom she was with God from the beginning.

Betingelsesløs kærlighed er ren visdom, og de der går tvillingesjælenes vej træder visdommens vej tilbage til der, hvor vi alle kommer fra.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at de der søger spiritualitet og visdom finder den ved at åbne for kærligheden, da kærligheden er din forbindelse til den lyskilde, den rene kærlighed, den visdomskilde der er dit ophav. Visdom og indsigt får du ved at forbinde dig via hjertets og kærlighedens vej.

Visdom og indsigt er ikke hjernearbejde, det er hjertearbejde.

Derfor er den vej tvillingesjælene går, også den vej vi alle skal gå. Men hos tvillingesjælene er der ikke nogle kompromisser, det er alt eller intet. Det er fuldkomment og helt. Det er fuld overgivelse, og fuldkommen kærlighed også til alt det som er dine egne modsatte sider, dine skyggesider.

At være med sin tvillingesjæl er som at se sine egne sider hele tiden og at se sine diametrale modsætninger. Det er som at forholde sig til akkurat de samme problematikker som sine egne og også at møde sine helt modsatte sider. Det kræver at ville og turde være ærlig og se tingene som de er og ikke vende det døve øre eller det blinde øje til i forsøg på at undgå virkeligheden, men at se sig selv som du virkelig er. Det i sig selv er en udfordring og en opgave. For at kunne leve sammen er det nødvendigt at være åben direkte og ærlig med sig selv, ingen skjulte dagsordener eller blinde punkter.

Når du elsker alt ved din tvillingesjæl, elsker du alt ved livet, Mange af de ting livet fyldes af også de ubehagelige hændelser bliver uvæsentlige. Det preller af og bliver som en skygge, der gled forbi.

Der er kun en vej, for de der er forbundne med deres tvillingesjæl og det er kærlig tilgivelse og forståelse. Når de begge lever i gensidig kærlighed, vil de belyses på en lettere lysfrekvens. I det lys kan intet mørkt trænge ind. Der er mange, der er kaldet til den opgave og der bliver flere. Det er vigtigt at tage opgaven alvorligt, da den opløser alle deres tidligere karmaer, den belyser alle deres skyggesider og den opløfter begge til en lysere frekvens. At bringe den opnåede viden videre til andre og vise dem vejen, er så det næste.

Hvis du har mødt din tvillingesjæl så erstat

Din vrede med taknemmelighed

Din retfærdighedssans med tilgivelse

Dine vrede ord med kys

Din kritik med venlighed

Din fordømmelse med accept

Din frygt med tillid

Dine afvisninger med kærlighed

Dine krav med søde ord

Din utilfredshed med sang

Din tvivl med troen

Din længsel med glæde

Din smerte med lys

Dine for mange forestillinger med stilhed

Dine usandheder med ærligheden Der hvortil tvillingesjælene vandrer sammen, er der rent lys, stilhed uden tid og i væren, de er i visdom uden at ville uden at ønske uden at have mål eller søge noget. Der er stille blid lykkelig mild væren. Og vi kender det alle, for der er vi alle opstanden fra og dertil skal vi alle opstå.

Armedon Glory – evighedens lys, et Videnscenter v/ Marianne Elisabeth Pedersen

Clairvoyant og healer Se mere på www.armedon.com Kontakt mariannepedersen@armedon.com Adresse; Lyngbygårdsvej 96a, 2800 Kgs. Lyngby

armedon.com © dec2009 Alle rettigheder forbeholdes

 

Indsat den 2. februar 2010 lęst af