Det fuldkomne Guddommelige kærlighedsaspekt.

  Ren healing er en ubegrænset videreførelse af fuldkommen guddommelig kærlighed. Kærligheden transformeres til os i en form som vi er modtagelige overfor. Det være sig i form af symboler som passer til kulturen eller til individets referenceverden, det være sig i form af musik eller lys som igen vises i farver.

 Der er så mange måder at heale på i så mange religioner og så mange kulturer. Indholdet er fælles men formen er forskellig, idet Universets fælles Guddommelige kraft når os via så mange forskellige kanaler og former.

 Healing er en kanal for den Guddommelige kærlighed.

Healing er den rene sjæls og det rene hjertes uforbeholdne videregivelse af Universets Guddommelige kraft, sendt til os som lys og farver. Hvor lyset er Guds kærlighed til menneskene.

 I det øjeblik at du af sindets renhed kan modtage kærlighedens lys og videregive den i fuldkommen næstekærlighed da fungerer du som kanal for Universets kærlighed og videregiver Universets ønsker således at det når frem til vedkommende som en healende kraft.

 

Kærlighed er healing

Lyset er kærlighed

Lyset er healing

 Et rent hjerte i et rent sind som i vores del af verdenen symboliseres som en hvid rose, et hvidt hjerte, eller en hvid lotusblomst, opnås ved at alle chakrane er helt uden blokeringer således at de alle er helt åbne og helt rene, samt at der ageres ud fra et uselvisk næstekærligheds aspekt.

 Din kærlighed er da fuldkommen i pagt med den Universelle kærlighed.

 Når vi alle når en sjælstilstand af ren uselvisk kærlighed, er der ikke længere brug for healere idet vi alle modtager og videregiver Universets Guddommelige Healende kraft i form af ubegrænset kærlighed.

 Den Universelle kærlighed er en kærlighed som favner alt og alle, som er i nuet og i evigheden. Den evighed som strækker sig over den fuldkomne fortid og fremtid. Det er den kærlighed som favner alles og alts modsætning også kærligheden til mørket, til hadet, til krigen, de onde kræfter, smerten, sygdommen og døden.

 Derfor send alt hvad der er ondt, din fjende, smerten, den du hader og sygdommen, send det kærlighed. Send din sygdom og smerte kærlighed og den forsvinder. Send din fjende kærlighed og hun holder op.

  

Kun i ren kærlighed, i Guds kærlighed kan du heale og kun i fuldkommen Guddommelig kærlighed kan du opnå fredeligt samvær, en rask krop og en lykkelig væren.

 

Venlig hilsen

Armedon Glory Videnscentret

v/ Marianne Pedersen
 Trørødgård, Rundforbivej 2,
2950 Vedbæk

Tlf. 45 66 23 98, 21 40 47 73

E mail: mariannepedersen@tdcadsl.dk

 

Til forside

Indsat den 11. Juli 2005 læst af