STILHEDEN

af Marianne Elisabeth Pedersen

P1000609.JPG

Kirken ved Den Spanske Trappe i Rom eget foto

 

Det kræver mod og tillid at være i stilheden. At stilne dit sind og bringe dine tanker og indre dialoger til ro betyder at du skal stilne din frygt og have tillid til at alt er godt og da kan du mærke din indre stilhed.

Det er i de stille stunder, at du kan mærke dig selv, dit eget jeg. Ofte er det jeg viljen altså dit ego du hører og som taler i dig hele tiden, som får dig til at have travlt med at måle dig med ydre resultater som i sig selv er uvæsentlige da det alt sammen er illusioner. Når du bevæger dig ind i dit selv og opholder dig i stilheden kan du forholde dig til at alle ydre målestokke er illusioner, at utrolig meget af det vi foretager os er uvæsentligt.

Ved over tid at være i din egen stilhed lærer du dig selv at kende på et meget dybere plan, hvorimod den aktive jeg viljen – dit ego holder dig på et meget mere overfladisk forhold til dig selv og hvem du er.

Når du lærer din egen stilhed at kende bliver det meget nemmere at mærke hvad der nærer dit liv, både sjæl og krop.  At være i nuet, at opleve glæden og nyde skønheden at mærke kærligheden at føle hvad du fysisk har brug for at være ærlig overfor dig selv, at føle dig fri at være i freden m.v.

Meditation er en helt utroligt fin måde at finde ind til sig selv på og til at finde sin indre stilhed og fred. Det behøver slet ikke at være specielt eller kræver meget at meditere for at finde stilheden. En meget effektiv måde at sætte sig ned, sørge for at sidde godt og sætte fokus på åndedrættet. Ved i ca. 10 min og gerne i længere tid, at følge koncentreret dit åndedræt vil hele dit indre falde til ro og du kan mærke hvor behageligt du har det bagefter.

Retræte i stilhed er en meget stor oplevelse og meget berigende.

At stoppe sin egen tale er også en måde at finde sin stilhed på. Det kan være vanskeligt ikke at tale i dagligdagen, men at være opmærksom på sin egen tale strøm og holde sig til kun nødvendig tale har en utrolig virkning. Yogananda taler om mennesker med snakkesyge, det er de der taler for at tale, som taler i en lang strøm af ord og som taler sig væk fra sig selv. Du kan ved at overforbruge mængden af ord tale dig væk fra din egen stilhed og væk fra at mærke dig selv. Det betyder at du mister evnen til at mærke hvem du er og hvordan du har det. Et menneske det taler rigtig meget har ofte vanskeligt ved at tage beslutninger og deres udvikling er ofte langsommere. Man kan blive afhængig af talestrømme som af fjernsyn og sukker og alkohol m.v. Det holder dig væk fra dit indre følelsesliv hvor der måske ligger smerte og sorg. I emnet talestrømme ligger også det at undlade negativ tale brokkerier og kritik da det forstyrrer både din egen indre og den ydre stilhed og fred og negativ tale har samme virkning som store talestrømme.

At bevæge sig i naturen uden andet end at bevæge sig og se på den smukke natur giver ro og fred samtidig med at naturen har en healende og rensende effekt på både sjæl og krop. Det er meget vigtigt at naturens healende effekt bliver forstået og anerkendt af os mennesker på jorden. Når du har modtaget healing er det nemmere at blive i din indre stilhed.

P1000639.JPG

Rosen i haven eget foto

Jo mere du opøver din evne til at være i din indre stilhed jo nemmere bliver det at beholde den stilhed når du er i urolige og støjende omgivelser, du hviler i dig selv. Din indre styrke vokser og dit selvværd forstærkes.

Vi er i urtidernes morgen opstået af stilheden og det er stilheden der er vores kilde til vækst. I de gnostiske skrifter er Armedon den første af alle evighederne, alle evighederne er uendelige og i uendeligheden er tomrummet. Sige er den Gnostiske gudinde som er den store stilhed altså det tomrum hvoraf hele skaberværket er udsprunget. Sige fortæller os at ordet skaber dobbelthed og at det er i stilheden at vi finder vores sande selv og vores oprindelse. For det er i stilheden at vores evige og uendelige kraft som er visdommen udspringer, det er i stilheden at du forstår.

Det er vigtigt at vi altid forbinder os til den kilde vi er oprindelig af, når vi forbinder os opnår vi indsigter og forståelser og forbinder os til den mening der er med vores væren. Når du ikke ved hvad du skal gøre eller tvivler på om du gør det rigtige, måske tvivler på om du opfylder meningen med dit liv så forbind dig med dit skaberværks oprindelse stilheden og lyset.

I stilheden finder du ind til dit hjerte hvor der er fred, lys og kærlighed.

  www.armedon.com                        C:\Documents and Settings\Marianne Elisabeth\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\Content.Word\Marianne.Pedersen_Indre.skatkammer.jpg           mariannepedersen@armedon.com

                            

                                       armedon.com © 2009  Alle rettigheder forbeholdes

 

Indsat den 30. august 2009 læst af