Besværlig rejse frem mod 2012

Wednesday, January 14 2004

Contributed by: Admin

Beskeder fra mayamiljøet:
Steven McFadden © 2002 http://www.chiron-communications.com/
Oversættelse: Randi K. Hansen

 

I det tidlige efterår 2002 var Carlos Barrios fra Guatemala på besøg i Santa Fe, New Mexico. Carlos Barrios talte indsigtsfuldt om mayatraditionen og de sagnomspundne mayakalendere.
Mayakalenderne er i øjeblikket genstand for intensiv interesse fra mange tusinde mennesker, fordi de fokuserer på den skelsættende dato 21. december 2012. Alting vil ændre sig til den tid, siger man.
Med en kulturel arv inklusiv tusinder af pyramider og templer og en kalender som har bevist sig at være astronomisk præcis over millioner af år, er mayatraditionen i vide kredse anset for at være den mystiske nøgle til "Turtle Island's" sjæl. (Skildpaddeøen - Nordamerika)
I offentlige foredrag og i et privat interview udlagde Carlos Barrios, som både antropolog og indviet, sin opfattelse af historien og fremtiden for de amerikanske kontinenter og hele kloden baseret på forståelsen af mayatraditionen. Han fortalte også om den vej, som han ser foran os fra nu og indtil vintersolhverv i 2012.

Omfanget af undervisningen og indsigterne fremført af Carlos Barrios skal ses i konteksten af realpolitikken i hans hjemland. Mayaerne i Guatemala, deres pyramider og deres kalendere har ikke overlevet i et "new-age Shambhala" af kærlighed og lys men i et miljø af forræderi, overfald, tortur, voldtægt og massemord.
årtiers mørke.
I 30 år førte de højreorienterede guatemaltekiske regeringer terrorkrig mod deres eget lands befolkning, støttet både synligt og skjult af USA's regering, og myrdede over 200.000 indbyggere, hvoraf mange var oprindelige mayaer.
Da krigen endelig ebbede ud i 1990'erne, ledede FN's Sandhedskommision en 18-måneder lang undersøgelse. * FN fandt omfattende overtrædelser af menneskerettighederne udøvet fra den guatemaltekiske regerings side med USA's regering som medskyldig. FN-rapporten stadfæstede, at handlinger af "aggressive, racistiske og ekstremt voldelige" forbrydelser nærmende sig folkedrab var blevet rettet mod landets oprindelige mayabefolkning.
Da Amnesty International undersøgte situationen i Guatemala i de senere år, kom de til en interessant konklusion. De skrev, at den reelle fred kun kunne oprettes ved at konfrontere Guatemalas "forenede statslige mafia."* De beskrev denne forenede mafia som en "uhellig alliance" bestående af visse nationale og internationale økonomiske aktører, som arbejdede sammen med dele af politiet og militæret samt almindelige kriminelle for at kontrollere den "sorte" industri så som narkotika, våbenhandel, hvidvaskning af penge, organiseret biltyveri, illegale adoptioner og gidseltagninger.
Om den store mørke skygge, som har hængt over den sydligste del af Skildpaddeøen bemærker Carlos Barrios: "Disse uretfærdigheder startede for 500 år siden og fortsætter den dag i dag overalt på de amerikanske kontinenter. " The Indian Wars"/indianerkrigene er aldrig afsluttede. Jeg tror, at magthaverne i den udviklede del af verden ser det som en nødvendighed at tilintetgøre de oprindelige folk, eller i det mindste tilintetgøre deres kultur, fordi de ikke er forbrugere. "Den amerikanske drøm" er grundlagt oven på "den 3. verden", men det er en falsk sondring, for der er ingen 3. verden. Der er kun én verden. Vi er alle del af denne ene verden, og vi skylder alle respekt."
Selv om Guatemala angiveligt har haft fred gennem de sidste 8 år, er det en skrøbelig fred. Krigen har fortsat en tilbageværende påvirkning på befolkningen. Brud på menneskerettighederne forekommer stadig regelmæssigt og selv internationale menneskerettighedsobservatører er blevet truet.
Dog mener Carlos Barrios, der voksede op under krigen, at der har været fremskridt. "Der er ingen bevæbnede guerillaer, og politiet og militæret opfører sig mere anstændigt, mere respektfuldt", observerer han. "Da der nu er mere respekt for mennesket, kan vi forsøge at skabe et nyt liv".
En endelig konsekvens af Guatemalas langvarige klima af terrorisme har været mistro og kritik. Over for dette er kun få immune. Beskyldninger er ofte rettet mod mennesker, som foregiver at tale om mayatraditionerne. Carlos Barrios er viklet ind i denne matrix af usikkerhed. Han kritiserer andre, og han bliver selv kritiseret.
Verden går ikke under
Carlos Barrios blev født i en spansk familie i El Altiplano i Guatemalas højland. Hans hjem var i Huehuetenango, hvilket også er bolig for Mam mayaerne. Sammen med andre mayastammer og andre vogtere af de oprindelige traditioner, viderefører Mam mayaerne dele af de gamle traditioner for Skildpaddeøen (Nordamerika). De er vogtere af tiden, autoriteter over bemærkelsesværdige kalendere, som er urgamle, elegante og relevante.
Carlos Barrios er historiker, antropolog og forsker. Efter at have studeret sammen med de traditionelle "elders" gennem 25 år, siden han var 19, er han også blevet maya Ajq'ij, hvilket vil sige ceremoniel præst og spirituel guide af Eagle Clan.
For år tilbage iværksatte Carlos sammen med sin bror Gerardo en undersøgelse af de forskellige mayakalendere. Han studerede sammen med mange lærere. Han siger at hans bror Gerardo interviewede næsten 600 traditionelle maya-ældre for at udvide omfanget af deres viden.
" Antropologer besøger tempelområderne", siger Carlos Barrios, "og læser stelaerne og inskriptionerne og digter historier om mayaerne, men de læser ikke symbolerne korrekt. Det er kun deres fantasi. Andre mennesker skriver om profetierne i mayaernes navn. De siger at verden vil gå under i december 2012. De gamle mayaer er vrede over dette. Verden går ikke under. Den vil blive transformeret. Det er de indfødte, der har kalenderne og ved, hvordan de præcist skal udlægges, ikke andre."

Kalenderne

Mayaernes forståelse af tid, årstider og cyklusser har vist sig at være umådelig stor og sofistikeret. Mayaerne benytter sig af 17 forskellige kalendere, af hvilke nogle nøjagtigt kortlægger tiden over en periode på mere end 10 millioner år.
Kalenderen som regelmæssigt har tiltrukket sig global opmærksomhed siden 1987 kaldes Tzolk'in eller Cholq'ij. Udtænkt for meget længe siden og baseret på Pleiadernes kredsløb og stadig anset for hellig.
Med de oprindelige kalendere har indfødte folk holdt sig ajour med de vigtige vendepunkter i historien. F.eks. har "day-keepers", som studerer kalenderen, identificeret en vigtig dato i året "One Reed, Ce Acatal", som den blev kaldt af aztekerne. Dette var dagen, hvor det var forudsagt, at en vigtig forfader ville vende tilbage, "kommende som en sommerfugl."
I den vestlige kalender svarer datoen One Reed til Påskesøndag d. 21. april 1519, som var dagen hvor Hernán Cortéz og hans flåde bestående af 11 spanske galleoner fra øst ankom til det, der i dag kaldes Vera Cruz i Mexico. Da de spanske skibe nærmede sig kysten, ventede de indfødte på dem for at se, hvordan det ville spænde af. De blafrende sejl på skibene mindede virkelig spejderne om sommerfugle, som strøg hen over havets overflade.
På denne måde blev den nye æra indledt, en æra som de havde forudset gennem deres kalendere. Mayaerne benævnte den ny periode for de "9 Bolomtikus, eller de "9 Helveder" på hver 52 år. Efterhånden som de 9 perioder blev åbenbaret, blev jorden og friheden taget fra de indfødte. Sygdom og manglende respekt dominerede.
Det der begyndte med Cortéz's ankomst varede indtil 16. august 1987, en dato som mange mennesker tænker tilbage på som "Harmonic Convergence" (harmonisk konvergens). Millioner af mennesker benyttede denne dag til at udføre ceremonier på hellige steder og til at bede for en rolig overgang til den nye periode, Verdenen af den 5. Sol.
Fra denne dato i 1987 og indtil nu, siger Carlos Barrios, har vi befundet os i en tid, hvor den højre arm af den materialistiske verden er ved at forsvinde, langsomt men ubønhørligt. Vi er ved starten af den periode, hvor fred begynder og mennesker vil leve i harmoni med Moder Jord. Vi er ikke længere i Verdenen af den 4. Sol, men vi er endnu heller ikke i Verdenen af den 5. sol. Dette er tiden imellem, overgangstiden.
Mens vi passerer gennem denne overgang, vil der være en kolossal global konvergens af miljømæssig destruktion, socialt kaos, krig og vedvarende "Earth changes". Alt dette, siger Carlos Barrios, var forudset ved hjælp af den enkle spiralformede matematik i mayakalenderne.
" Det vil ændre sig," bemærker Carlos Barrios. "Alt vil ændre sig." Han fortalte at maya "daykeepers" ser d. 21. december 2012 som en genfødsel, begyndelsen på Verdenen af den 5. Sol. Dette vil blive begyndelsen på en ny periode som resultatet af og tilkendegivet ved, at solmeridianen krydser den galaktiske ækvator, og at jorden stiller sig på linie med centrum af galaksen.
Ved solopgang d. 21. december 2012 vil solen for første gang i 26.000. år gå i konjunktion med skæringslinien af Mælkevejen og planet for ekliptika. Det kosmiske kors anses for at være et konkret udtryk for Det Hellige Træ, Livets Træ, et træ husket i alle verdens spirituelle traditioner.
Nogle observatører mener at denne akse, som dannes med hjertet af galaksen/Mælkevejen i 2012 vil åbne en kanal for kosmisk energi som vil flyde gennem jorden, rense denne og alt det, som opholder sig på den, og derved hæve alt til et højere vibrationsniveau. Denne proces er allerede begyndt, antydede Carlos Barrios. "Forandringerne accelererer nu, og de vil fortsætte med at accelerere."
Hvis jordens befolkning kan nå til denne 2012-dato i god form, uden at have ødelagt for meget af Jorden, sagde Carlos Barrios, vil vi avancere til et nyt højere niveau. Men for at nå dertil må vi forvandle/omdanne enormt stærke kræfter, som forsøger at blokere vejen.
Et billede af Vejen foran os
Ud fra den måde som Carlos Barrios forstår mayatraditionen og kalenderne på, gav han et billede af, hvor vi befinder os, og hvad der måtte ligge foran os på vejen.
Vintersolhverv i 2012, som er den specificerede dato i kalenderen, markerer ikke verdens undergang. Mange udenforstående mennesker, som skriver om mayakalenderen, forsøger at gøre denne dato til en sensation, men de ved ikke bedre. De der ved meget, er de oprindelige ældre, som det er betroet at bevare denne tradition.
" Menneskeheden vil bestå", anfører han, "men på en ny måde. Materielle strukturer vil ændre sig. Resultatet vil være, at vi har mulighed for at blive mere humane."
Vi lever i den vigtigste periode af mayakalenderne og profetierne. Alle profetierne i verden, alle traditioner, konvergerer nu. Der er ikke tid til "julelege". Det spirituelle ideal i denne periode er handling.
Mange kraftfulde sjæle er inkarnerede i denne periode med megen kraft. Dette gælder for begge sider, både lyset og mørket. Stærk magi er i gang på begge sider.
Ting vil ændre sig, men det er op til menneskeheden, hvor svært eller let det vil blive for forandringerne at komme igennem.
Den nuværende økonomi er en fiktion. Den første femårsperiode af forandring fra august 1987 til august 1992 var begyndelsen på destruktionen af den materialistiske verden. Vi har bevæget os 10 år dybere ind i forandringsfasen på nuværende tidspunkt, og mange af de såkaldte kilder til finansiel stabilitet er i virkeligheden udhulede.
Bankerne er svage. Dette er et delikat øjeblik for dem. De kunne krakke globalt, hvis ikke vi er opmærksomme. En kritisk periode er i oktober og november 2002. Hvis bankerne krakker i disse måneder, vil vi blive tvunget til at være afhængige af jorden og vore færdigheder. Valutasystemerne vil være i kaos, og vi bliver så nødt til at stole på vores direkte forbindelse med jorden for at skaffe os vores føde og beskyttelse.
Både Nordpolen og Sydpolen er under opbrud. Niveauet af vandstanden i oceanerne vil stige. Men på samme tid vil også landjord, især nær Cuba, skyde op af havet.
Et råb for fusion

Da han mødtes med tilhørerne i Santa Fe, fortalte Carlos Barrios en historie om ceremonierne i forbindelse med det seneste maya nytår i Guatemala. Han fortalte, at en respekteret Mam-elder, som hele året lever isoleret i en bjerghule, rejste til Chichicastenango for at tale med folket ved ceremonien.
Den ældre afleverede et enkelt direkte budskab. Hans opråb var til hele menneskeheden om at samles og støtte livet og lyset. I øjeblikket går hver enkelt person og gruppe sine egne veje. Den ældre fra bjergene sagde, at der er håb, hvis menneskene, der arbejder med lyset, kan samles og forenes på en eller anden måde.
Idet han reflekterede over dette, forklarede Carlos Barrios: "Vi lever i en verden af polaritet: dag og nat, mand og kvinde, positivt og negativt. Lys og mørke har brug for hinanden. De afbalancerer hinanden. I øjeblikket er den mørke side meget stærk og meget klar med, hvad den ønsker. De der arbejder med mørket har deres vision, og deres prioriteter er tydelige og ligeså deres hierarki. De arbejder på mange måder på, at vi ikke skal blive i stand til at forbinde os med den spiralformede 5. Verden i 2012."
" På lysets side tror hver især, at de er den vigtigste, at deres egen forståelse, eller deres gruppes forståelse er nøglen. Der er en forskellighed af kulturer og anskuelser, så der er konkurrence, blanding og ikke noget samlet fokus."
Som Carlos Barrios ser det, arbejder den mørke side på at blokere fusionen gennem fornægtelse og materialisme. Den arbejder også på at ødelægge dem, der arbejder med lyset i forsøget på at få Jorden op på et højere niveau. De kan lide energien af den gamle aftagende 4. Verden i form af materialismen. De ønsker ikke, at den skal ændre sig. De ønsker ikke fusion. De ønsker at forblive på dette niveau og er bange for det næste niveau.
Den mørke kraft i den aftagende 4. Verden kan ikke ødelægges eller overmandes. Det er den for stærk og klar/tydelig til, og det er den forkerte strategi. Mørket kan kun blive transformeret ved at blive konfronteret med ligefremhed og åbenhjertighed. Dette er hvad der vil føre frem til en fusion, et nøglekoncept i Verden af den 5. Sol.
Carlos Barrios sagde, at fremkomsten af perioden af Den 5. Sol vil henlede opmærksomheden på et meget overset element. Medens de fire traditionelle elementer af jord, luft, ild og vand har domineret forskellige epoker i fortiden, vil et femte element fremkomme i Den 5. Sol, nemlig "æter".
Ordbogen definerer æter som det forfinede element af Himlene. æter er et medium. Det gennemtrænger hele rummet og transmitterer bølger af energi over et bredt spektrum af frekvenser fra mobiltelefoner til menneskelige auraer. Det der er "æterisk" er relateret til regionerne hinsides jorden: Himlene.
æ ter, der er elementet i Den 5. Sol er himmelsk og mangler fysisk substans, men er lige så virkelig som træ, sten og kød.
" Inden for konteksten af æter kan der ske en fusion af polariteterne," sagde Carlos Barrios. "Ikke længere mørke eller lys i menneskene, men en højnet fusion. Men i øjeblikket er verden af mørke ikke interesseret i dette. Den er organiseret til at blokere for det. Den forsøger at bringe Jorden og dens omgivelser ud af balance, så vi vil være uforberedte på ændringerne i 2012. Vi er nødt til at arbejde sammen for fred og balance med den anden side. Vi er nødt til at drage omsorg for Jorden, som giver os føde og huser os. Vi er nødt til at sætte hele vores bevidsthed og hjerte ind på at stræbe mod forening og fusion nu, for at konfrontere den anden side og bevare liv."
At være parate til dette øjeblik i historien
Carlos Barrios fortalte sine tilhørere i Santa Fe, at vi befinder os ved et kritisk tidspunkt i verdenshistorien. "Vi er forvirrede," sagde han. "Vi kan ikke lege mere. Vores planet kan blive fornyet eller ødelagt. Nu er det tidspunktet at vågne op og skride til handling."
" Der er behov for os alle. Du er her ikke uden grund. Alle, der er her nu, har et vigtigt formål. Dette er en hård men speciel tid. Vi har muligheden for vækst, men vi må være parate til dette øjeblik i historien."
Carlos Barrios fremsatte en række forslag til at hjælpe folk med at gå balanceret igennem de kommende år. "De forudsagte ændringer vil ske," sagde han, "men vore attituder og handlinger afgør, hvor barske eller milde de bliver."
Vi er nødt til at handle, at skabe forandringer og at vælge mennesker til at repræsentere os, som forstår og som vil skride til politisk handling, der respekterer Jorden. Meditation og spirituel praksis er godt, men også handling.
Det er meget vigtigt at blive klar over, hvem du er, og hvad din relation er til Jorden.
Udvikl dig selv ifølge din egen tradition og kaldet fra dit hjerte. Men husk at respektere forskelle og stræb efter enighed.
Spis fornuftigt. En stor del af føden er ødelagt enten "direkte eller indirekte". Vær opmærksom på, hvad du tager ind i din krop.
Lær at konservere mad og at bevare energien.
Lær nogle gode vejrtrækningsteknikker, så du har herredømme over din vejrtrækning.
Vær tydelig i det du foretager dig. Følg en tradition med dybe rødder. Det er ikke vigtigt hvilken tradition det er, dit hjerte vil fortælle dig det, men den skal have dybe rødder.
Vi lever i en verden af energi. En vigtig opgave på dette tidspunkt er at lære at sanse eller se alles og al tings energi: mennesker, planter, dyr. Dette bliver tiltagende vigtigt jo tættere vi kommer på Verdenen af den 5. Sol, for den er associeret med elementet æter, som er den verden, hvor energi lever og konstrueres.
Tag til de hellige steder på jorden og bed for fred og respekt for Jorden, som giver os vores føde, klæder og husly. Der er behov for, at vi reaktiverer energien af de hellige steder. Dette er vores arbejde.
Ifølge Carlos Barrios's fortolkning af mayakalenderen vil det, hvis der udbryder krig i november 2002 eller derefter, blive slemt men ikke katastrofalt. Hvis det sker mellem april og november 2003, vil det blive katastrofalt. Virkelig slemt. Det kunne i sidste ende resultere i udslettelsen af 2/3 af menneskeheden. "Så forbliv aktive," sagde han. "Hvis vi er aktive, kan vi transformere planeten. De ældre holder øje med, hvad der sker."
Mange maya-ældre og vise mennesker bliver måske elimineret inden for de næste få år. I første halvdel af den nuværende Katun (20-års periode) har den mørke side stor magt. Men, den vil aftage om 3 - 4 år fra nu. Retningen kan ændres. Forbløffende ting vil ske.
En simpel men effektiv måde at bede på er at tænde et hvidt eller baby-blåt lys. Tænk et øjeblik i stilhed. Udtal din intention til flammen og send lyset fra denne videre til de ledere, som har magten til enten at skabe krig eller fred.
Vi har arbejde at udføre.
Ifølge Carlos Barrios er dette et afgørende vigtigt øjeblik for menneskeheden og for jorden. Hver enkelt person er vigtig. Hvis du er inkarneret ind i denne periode, har du et spirituelt arbejde at udføre med at afbalancere planeten.
Han sagde, at de ældre havde åbnet dørene, så andre racer kan komme til mayaverdenen for at modtage traditionen. Mayaerne har i lang tid værdsat og respekteret, at der er andre farver, andre racer og andre spirituelle systemer. "De ved," sagde han, "at mayaverdenens skæbne er relateret til hele verdens skæbne."
" Den største visdom er enkelhed," rådede Carlos Barrios før han forlod Santa Fee. "Kærlighed, respekt, tolerance, "sharing", taknemmelighed, tilgivelse. Det er ikke indviklet eller omstændeligt. Den virkelige visdom koster ingenting. Den er indkodet i vores DNA. Alt hvad du behøver er indeni dig. Store læremestre har altid sagt det. Find dit hjerte, og du vil finde din vej."

 

Carlos Barrios er forfatter af den spanske bog: "Kam Wuj: El Libro Del Destino." Carlos er i færd med at få den oversat og udgivet på engelsk. Carlos kan kontaktes via Saq'Be': "Organization for Mayan and Indigenous Spiritual Studies" på: SaqBe@SacredRoad.dk, 505.466.4044; P.O. Box 31111, Santa Fe, NM 87594. Saq' Be' er en amerikansk non-profit organisation, som drives af unge voksne for at bringe unge voksne og andre sammen med de gamle traditioner for at bevare kultur og fremme en dybere spirituel, miljømæssig og fælles bevidsthed, for at plante frøene til en mere harmonisk fremtid; www.SacredRoad.dk.
* Som baggrund, se disse rapporter:
UN Truth Commission Report on Guatemala http://www.icomm.ca/carecen/page36.html
Guatemala: Twenty Years Crying for Justice http://web.amnesty.dk/ai.nsf/Index/AMR340182002?OpenDocument&of=COUNTRIESGUATEMALA
Guatemala's Lethal Legacy: Past Impunity and Renewed Human Rights Violations http://web.amnesty.dk/ai.nsf/recent/AMR340012002
General resource for information on the Mayan calendar http://www.world-mysteries.com/sar_3.htm#top
General resources for information on 2012 http://www.diagnosis2012.co.uk/
http://www.greatdreams.com/2012.htm

 

Til forside