Budskab fra "Mayan Elders of Eagle Clan", Guatemala C.A.

Monday, December 29 2003

Contributed by: Admin

Det er ikke vore besiddelser, ej heller vore handlinger som bestemmer/fastsætter hvem vi er. Det er vore beslutninger som skaber os. Og hvis i denne realitet  med den guddommelige kraft af liv, som vi er blevet givet, og som ikke er defineret, er skæbnen for vores liv kendetegnet ved sin flygtighed.

Don Isidro, vis  Kekchi Maya"elder"

 

Gennem tusinder af år har den traditionelle mayaverden bevaret forfædrenes kundskaber. Denne legende er blevet transmitteret igennem forskellige klaner eller grupper, som følger den højeste mayaspiritualitet - hvilket er hvor renheden af denne gamle visdom er blevet bevaret. I dag lever vi i profetiske tider. Forskellige profetier fra mayaerne såvel som fra andre traditioner peger mod disse tider. Denne transcendentale tid er tidspunktet, hvor forandringer manifesteres. Menneskeheden er nødt til at se disse forandringer i forhold til sig selv og til hele den hellige Moder Jord. Vi er ved indgangen til en forandring af strukturerne i systemerne, som vi kender dem både økonomisk og socialt, og som er nødt til at blive transformeret til noget, der er mere rigtigt og balanceret. Mayaprofetierne er en blanding af videnskabelig/teknologisk kundskab baseret på den hellige Tzolkin-kalender og de visionære kræfter af "Chilanes Balames" (shamaner/profeter). Til dags dato har alle de profetier, som de har forudsagt fundet sted med stor grad af præcision. Profetierne er fundamentet for mayaernes verden, som er baseret på den hellige kalender. I mayaernes verden eksisterer virkeligheden i "Najt" (rum-tid), og den er en uendelig spiral i hvilken cyklusser og begivenheder gentages med en vis forbindelse til en tidligere/fremtidig tid, korresponderende til lignende begivenheder. Dette er grunden til at hver person har et tegn indenfor perioderne af "Winalerne" (perioder på 20 dage). Dette tegn vil markere deres skæbne med hensyn til tildragelser, der sker gennem forskellige perioder af deres liv. Hvert enkelt menneske bringer en bestemt energi og formål med sig ind i sit liv.

 

Når en vis person taler, er det ikke for at overbevise skeptikerne. De gør det for at guide og vække bevidstheden hos dem, som følger vejen mod bevidsthed. Deres ord er ikke kun beregnet til  intellektuel debat eller som næring for sjælen. Faktisk er spiritualiteten i disse profetiske tider ikke begrænset til overvejelser og meditation. I dag er spiritualitet synonymt med handling; og handling vil sige hver gerning i dit liv, i harmoni med Moder Jord, og vigtigst af alt i harmoni med os selv og i relation til den måde vi lever på.

Don Pascual, vis af Mam Maya "elder"

 

Dette budskab stammer fra at være sammen med de ældre og "Aj'qij'ab" (mayapræster) af Quiche Maya folket på Cerro Turkaj i Chichicastenango i Guatemalas højland 9. April 2002 ved begyndelsen af festlighederne for starten af den hellige Tzolkin, kendt som den hellige mayakalender på 260 dage. Vi modtog et telefonopkald fra en spirituel bror, Dr. Marco Cagastume G., som videregav ordene fra den ældste vise fra "Mam"-mayaernes by, medlem af rådet af det store forbund af Ajq`ij`ab, de vidende, "elders" og mayaledere. Hans opråb var enkelt men med meget stærke ord. Der var en tone af desperation og skepsis; hans styrke og hensigt var at ryste os ud af ubevidstheden. Han sagde: "Nok er nok! Kan I ikke indse skaderne I påfører jeres hjem? Hvornår mistede I jeres sans for fornuft? Hvornår mistede I respekten for Moder Jord?" Han spurgte: "Hvorfor er vi ikke gået i aktion mod den uforsonlige nedbrydning, som vi foretager hver dag? Al denne forurening! Hvordan kan I sove om natten, når I har denne viden? Er det måske fordi vi ikke føler et ansvar, for det der sker? Realiteten er, at vi har et ansvar, et meget stort et. Ved at tillade nogle få andre, som har suspekte økonomiske interesser, at gøre det de ønsker uden at vi stopper denne aktion, bliver vi lige så ansvarlige. Er det ikke nok at se, hvordan klimaet har ændret sig? Hvordan jorden er forurenet såvel som luften? Hvordan floderne er forgiftede uden også at nævne oceanerne? Hvor er vore grønne bjerge? Hvor forsvandt alle de spirituelle guider hen? Hvor skal jaguarerne, fuglene og blomsterne være? Og resten af brødrene og søstrene som giver glæde og balance til livet? Hvorfor har vi ladet Moder Jord tørre ud? Og så bliver vi bange for oversvømmelserne, plagerne og jordskælvene? Alle disse, spørgsmål? Du kender svaret. Det synes som om vi kun lever for nuet. Vi lever kun for at opnå de materielle illusioner, den ukontrollable forbrugerisme af ting, som ikke tjener os. Ting som pacificerer os, distraherer os og får os til at føle os, som om vi er noget. For ikke at tale om de spirituelle guider? Dette opråb er primært til dem, og til alle de væsener som arbejder for lyset. Lad os blive bevidste om det ? det er tid til at påtage sig rollen, som vi er ansvarlige for. Det kan alt sammen siges med det enkle ord: FORENING (UNITY)! Lad den bringe os harmoni og en tilbagevenden til bevidsthed. Harmoni med Moder Jord, respekt for hinanden, respekt for vore brødre og søstre dyrene, respekt for planterne og allermest for os selv. Spørg din bedstemor, din bedstefar, "the elders". De har freden og visdommen, bevidstheden. Lyt til vinden. Omfavn de gamle træer og spørg dem. Lyt til floden eller gør dig simpelt hen tom for tanker. Du vil opdage at svaret, sandheden er indeni dig selv, i dybet af din sjæl. Så vil du vide at du er en kriger af lyset, af freden, af kærlighed og harmoni. Og løft så din stemme uden vold men med styrke. Alle os i forening vil kunne genskabe vidunderet af liv. PLEASE, lad os atter blive mennesker!"

I dag, et år efter dette telefonopkald, efter den profetiske advarsel, (om krigen i Irak og hvad dette omfatter med opladningen af vold og død. Til trods for disse uheldige begivenheder, var det godt at krigen begyndte i marts frem for i april, fordi dette kunne have medført mere tragiske konsekvenser. Før starten af krigen, var de visionære og profeterne begyndt at tale) har vi modtaget budbringeren fra Xibalbay, kendt som underverdenen. Denne har intet at gøre med infernoet i andre traditioner. Den er en underjordisk verden, hvor menneskeheden levede i lang tid efter en syndflod, som gjorde det umuligt at leve på overfladen af denne verden. Der er fortsat nogle meget kraftfulde magikere/væsener i Xibalbay som lever i dybet af denne verden, og de har sendt denne budbringer. Cablicot er navnet på denne budbringer. Dens oprindelse er så gammel som "night of time" og har som sin ledsager Camalzotz. Cablicot er uglen med to hoveder, og Camalzotz er flagermusen med to hoveder. I dag er Cablicot kommet, og dens ord er en advarsel; det er om den profetiske hukommelse for disse tider, gennem hvilke forskellige profetier konvergerer, det være dem fra mayaerne eller fra andre traditioner. På grund af dens dualistiske natur kom dens ord om krigen, som en indledning. Den er en speciel budbringer, som ser mod mørket. Dens hoved drejer 360 grader. Begge dens ansigter ser med lige stor gyldighed mod de to polariteter. Dens ord bringer et kald uden værdiladning, nærmest som en grammofonoptagelse. Dens egen essens af polaritet er budskabet.

Mayaprofetierne fortæller os om forandringerne frem mod den femte Ajaw (femte sol) på den berømte dato den 21. december 2012. Denne dato begynder perioden på 5200 år. Dette er en cyklus af visdom, harmoni, fred, kærlighed, af bevidsthed og tilbagevenden til den naturlige orden. Det er ikke verdens undergang, som mange uden for mayatraditionen har mistolket det til at være.

Den første cyklus (Ajaw/sol) var en feminin energi, og dets element var ild.

Den anden cyklus (Ajaw/sol) var en maskulin energi, og dets element var jord.

Den tredje cyklus (Ajaw/sol) var en feminin energi, og dets element var luft.

Den fjerde cyklus (Ajaw/sol) er en maskulin energi, og dets element er vand.

Den femte cyklus (Ajaw/sol) vil blive en fusion af både feminine og maskuline energier.

Det vil blive en overgang, hvor der ikke vil være flere konfrontationer mellem polariteterne. Det vil bringe balance, og der vil ikke være et hierarki med den ene over den anden. De to energier vil understøtte hinanden. Dette er begrundelsen for, at perioden kaldes perioden af harmoni, kongedømmet af kærlighed og tilbagevendelsen af bevidsthed. Dens element er æter. Den 5. Ajaw/Sol kommer med styrken af forvandling. For at nå dette stadie af højeste harmoni vil det være nødvendigt at skabe balance mellem de lyse og de mørke kræfter. Dette er hvor vigtigheden af opkaldet fra denne Mam "elder" kommer ind. Søgningen efter harmoni, tilbagevendelsen til den naturlige orden. Dette opkald er påtrængende set i lyset af de profetiske tider, som vi lever i, især for de spirituelle guider og bevidste mennesker. På nuværende tidspunkt er der behov for, at vi forenes og skaber et bælte af lys, som ville danne kontrast til negativiteten.

Dem som arbejder med negativiteten er klare i deres hensigt. De er ejerne og elskerne af den materialistiske verden. De regerer med deres magt og med de illusioner, som de skaber. De har størstedelen af menneskeheden halvsovende. Et menneske er blevet til et objekt med det formål at producere, at frembringe et vist udkomme i løbet af sit liv. I dag er han eller hun et nummer, et objekt som skaber behov og ubrugelige fornøjelser, som udfylder savn af deres bevidsthed. Dem der arbejder med negativiteten er klare i deres roller. De diskuterer ikke hierarki, de ved hvem der er bossen på de forskellige niveauer af magt, og de udfører deres job med præcision.

Det modsatte gælder på lysets side. Her er der ingen tanker om hierarkier. Hver enkelt person går sin egen vej, hver enkelt med sit eget ego. På lysets side tror hver enkelt, at de er ejerne af sandheden, visdommen og i deres egoisme råber de mod de fire verdenshjørner, at de er vejen til frelse. Mange har ingen fornemmelse af, hvad der sker. De har solgt den viden, som er givet til dem. En af de alvorligste situationer er, at mange kulter og "new-age" bevægelser er dukket op. Lad det være klart, at vi ikke er imod deres arbejde, men vi foreslår at de vender tilbage til oprindelsen, hvor deres teknikker kom fra. Mange af disse blev taget fra forfædrenes traditioner, men kun i småbidder og ikke i deres helhed. Selv om dette måtte virke for specifikke aspekter, er de mest essentielle elementer blevet udeladt - den integrerende og harmoniserende udvikling/videreførelse. Vi ved at de er nødvendige trin for udviklingen og er en bro eller en vej mod essensen af de store traditioner, men det er vigtigt at erkende oprindelsen af deres teknikker og at guide personerne mod dybden af den højeste spiritualitet. Opkaldet er for at opnå en forening, for at efterlade alle forskelle, at finde respekt og tolerance, at (gen)skabe balancen. Det er rigtigt, at når en hvid magiker fødes, bliver der også født en sort. Dem der fødes nu spilder ikke tiden, og de kender deres mission.

De foretrækker at ødelægge planeten (noget som vi ikke kan benægte eller lukke øjnene for) før tidspunktet for fusionen indtræffer, hellere end at slippe deres magtposition som ejere af den materielle verden. "Vi lever i farlige tider min søn", plejede min lærer Don Pascual at sige. "Hvis der ikke er klarhed, hvis der ikke er enhed, hvis ikke vi vender tilbage til den naturlige orden, hvis ikke vi opnår harmoni imellem hinanden, er vi dømt til som art at forsvinde som et resultat af vores egen galskab".

Dette er opråbet der skal udbredes, bekendtgørelsen om håb, om tilbagekomsten af brødrene og søstrene for at skabe balance baseret på bevidsthed, kærlighed, overgivelsen og over alt klarheden om, at vi ikke har tid til at pjanke mere. Dette er tidspunktet for handling! Når vi taler om, at der ikke er mere tid tilbage, refererer jeg til de profetiske forudsigelser fra forfædrenes videnskab i mayaernes verden og om vore egne umiddelbare opfattelser i forening med de visionæres, spåmændenes. Dette har givet os budskabet fra Cablicot. Dette får os til at se en fremtid med stor fare. Dette er en cyklus, som starter i midten af august og varer indtil midten af december af dette år (2003). Dette er en periode med ustabilitet, destruktion og konfrontation og hvor naturkatastrofer kan forekomme: tørke, oversvømmelser, jordskælv, orkaner, som vi aldrig tidligere har set, og som bringer os konsekvenserne af dødens appetit.

De sværeste konfrontationer bliver med intolerance såvel som de økonomiske interesser. Den mest vanskelige konfrontation bliver med de religiøse fundamentalister guidede af de negative kræfter, som kan provokere store konflikter. Dette er en tendens, en energi som bliver undfanget, hvilket ikke betyder at vi ikke kan ændre på eller minimere det på det niveau, hvor vi bliver påvirket. For øjeblikket udfører "the elders" og shamanerne i mayaernes verden daglige ceremonier med kontinuerlige bål på en lignende måde, som "Native Americans" arbejder hårdt med deres egne ceremonier. Dette gælder for vore brødre Hopierne, de ældre fra Huichol, de kraftfulde Taita stammer udbredt i Amazonas, de store vise i Andesbjergenes evige sne, Aymaraerne, vore brødre i Sierra Nevada, de store vise tibetanere og alle dem som ikke har en synlig form. Hver enkelt med deres egen tradition og mysticisme og videnskab arbejder på at skabe denne balance, som er kaldet "El K`uxaaj Saq`Be`" ? den positive vejs energi eller den hvide vej for det gode hjerte. Dette er hvor de to poler krydser hinanden over den amerikanske kontinents vestkyst, idet de berører kontinentets energetiske centre og samtidigt reaktiverer det positive flow af energi.

Dette opråb er for at vi alle kan arbejde sammen, "the elders", shamanerne, de vise og alle de mennesker som har bevidstheden om at ændre på den negative kraft. Det handler om at nå alle mennesker med en påtrængende nødvendighed om at modvirke de begivenheder, som er sammenstillet i denne periode fra august til december. "The elders" foretager et kald for denne balance, der er nødt til at findes, med intentionen om at sammenkalde alle ledere såvel som alle de mennesker, der har ønsket om at opnå balancen.

Som en presserende handling er det vigtigt at meditere ved solnedgang (hvis dette ikke er muligt pga. arbejde, så så tæt på som muligt), idet man placerer fokus på harmoni/fredelighed, forbinder sig med Moder Jord, mens man beder om tilgivelse for den skade, som vi har forvoldt imod hende, for vores egen personlige ansvar og for andre personers og institutioners, som fortsætter med at destruere hende. Derefter kan vi placere intentionen på at sende et budskab til negativiteten for at lave den vide, at vi er aktive, at der er en opvågning, at der er enhed og at vi ikke længere vil tillade destruktionen af Moder Jord eller af menneskeheden, og at vi er bevidste om vigtigheden af dette øjeblik og at projicere dette til overgangen på datoen den 21. december 2012. For at udføre dette er det foreslået at tænde to lys - et hvidt, som repræsenterer fred, harmoni, den positive tanke - et rødt, som repræsenterer kraften, lyset, energien af den nye begyndelse og af handlingen. Begrundelsen for at gøre det ved solnedgang er fordi, dette er tidspunktet for overgangen fra dag til nat, og det er tidspunktet for at skabe balance og for at sende positiv energi. Som arvinger af den gamle tradition, får de "the elders" blandt mayaerne os til at reflektere over nødvendigheden og det presserende i at skabe denne vej af positiv energi. Begivenhederne i tidsrummet mellem august og december i dette år kan blive ekstreme, idet vi kan forvente "plagues" (nød/lidelser), naturkatastrofer (så som orkaner, jordskælv, tørke og oversvømmelser, overophedning og smeltning af gletscherne), hvis ikke vi skaber styrke af fred, harmoni og balance med Moder Jord og med andre mennesker. Der er også en mulighed for at skabe større krigslignende konflikter. Disse perioder er forekommet i fortiden med andre mennesker (civilisationer) og også ved afslutningen af en Ajaw, periode på 5200 år. Vi er nu ved afslutningen på den fjerde Ajaw, der vil slutte den 20. december 2012, og den femte Ajaw begynder den 21. december 2012. Dette er en dato som er præsenteret som værende katastrofisk af mennesker uden for mayatraditionen, men som i virkeligheden markerer begyndelsen til ændringer af den måde vi ser og lever livet på, fokuserende mere på harmoni, som er nøgleordet for eksistensen i denne virkelighed.

PERIODEN 4. - 7. DECEMBER 2003.

Inden for ladningen af disse perioder af ændringer, er der hvirvler, som giver åbninger. Efter at den røde planet fjerner sin ladning, er der en subtil konvergens mellem de kosmiske og de tellurgiske kræfter, en periode som varer fire dage. Denne åbning giver os muligheden for at skabe styrken og balancen. Dette er en sublim åbning, som tillader os adgang til Jun'ab'ku, hjertet af himlene. Dette er et godt tidspunkt til at bede om den indre styrke, styrke for fællesskabet, for bevidstheden og bede om at syntetisere balance. Dette er øjeblikket, hvor der er behov for styrken af alle disse væsener af lys. Hvis det er muligt, spørges der om faste, måske på frugt, at forblive afholdende i mindst fire dage forud for perioden og at udføre ceremonier ved solopgang og solnedgang. Det er vigtigt at arbejde fra solopgang til solnedgang både d. 4. og d. 7., fordi det er åbningen og afslutningen. Fokus skal være på at opfylde det længselsfulde ønske om at vække syden begyndende fra Sierra Nevada i Santa Marta, til Amazonas, videre til Andesbjergenes evige sne og derfra viderebringe denne energi til de ældste bjerge i denne del af verden, nemlig i Cordova i Argentina. Transcendensen af dette øjeblik er af stor vigtighed for vores elskede mor PACHAMAMA. Det er også vigtigt for overlevelsen af den "4. menneskerace".

4. December bringer os energien af Nawal Tz`ikin, den store formidler mellem himmel og jord. Det er budbringeren og ørnen-quetzalen-kondoren, som vil skabe foreningen af nord og syd. Hvis vi forenede vore kræfter ud over hele kontinentet og i hele verden, ville det muliggøre villigt at vække Saq`Be`, den hvide vej. På denne dag fokuserer vi på den guddommelige budbringer, som bærer vore bønner, vore følelser og pulsslagene af vore hjerter. Lad det blive sådan, at der på denne dag kun er et fælles hjerteslag, en lyd af trommen som kalder til de fire hjørner af universet og til sidst finder Great Spirit. I nord er det ørnen, i midten er det quetzalen og i syd er det kondoren (forfædrenes budbringer mellem mennesket og det guddommelige). Så lad os kun have en hjerterytme, en ild, en enkel men meget majestætisk ceremoni. Lad os rejse til de hellige steder og kræve harmonien tilbage.

5. December bringer os energien af Nawal Ajmaq, vogteren af synd og tilgivelse. Dette er en dag til at reflektere over vort liv, at forblive i stilhed og til at gå indad, til at se på den skade vi har forårsaget bevidst eller ubevidst, til at tilgive eller at blive tilgivet, til at tilgive os selv, men allermest at bede om tilgivelse for den skade, som vi har forvoldt Moder Jord. Det er også nødvendigt at vi beder om tilgivelse for dem, der ødelægger uden samvittighed men kun for vanvid eller rigdom. Dette er en indre ceremoni, som vi udfører. "The elders" vil afholde deres bål og ceremonier, men vores forbindelse (det være gennem ceremoni eller meditation) vil blive kanaliseret mod syd for at vække kraften og tilbagekomsten af kondorens visdom. Dette er tidspunktet for tilbagekomsten af den store pumas kongerige ? TIHUANTINSUYO. I øjeblikket kaldes det kongeriget INCARI. Da det er en dag af dualitet, giver energien mulighed for at afbalancere polariteterne, så det er det, vi fokuserer på.

6. december bringer os energien af Nawal No'j. Denne er vogteren af visdommen, harmonien, balancen og forståelsen, styrken af sindet og fantasien. Dette er en dag til at bruge sindets energi til at skabe kraft og balance. På denne dag behøver vi at praktisere indre fred såvel som fred med omgivelserne. Polariseringen baseret på religiøs fundamentalisme er ved at nå uholdbare grænser, og det afhænger af individer, der er betroet essensen af den virkelige spiritualitet og overlevelsen af den menneskelige race og Moder Jord, at hjælpe til med at stoppe denne energi. Lad os ikke glemme, at det som vi kalder virkeligheden, mentalt er den "store illusion", og den der hersker over denne kraft er Nawal No`j. Det anbefales at tænde hvide lys, at skabe kæder af meditation og løfte vore ord til hjertet af himlene og til Great Spirit. Vi har behov for at rense os internt og undersøge vores egen tilværelse, så at vi kan fjerne det, der ikke længere tjener os og befri os for modstridende kræfter, så vi derefter kan skabe den kraft, der er behov for skal herske nu, nemlig harmonien.

7. December bringer os energien af Nawal Tijaax. Denne dag er kulminationen af denne periode, der åbner for formidlingen mellem jord og himmel efterfulgt af tilgivelse af synd, efterfulgt af rensning af sindet (skaberen af illusioner). Tijaax er den tveæggede kniv. Dette er energien der åbner op for dimensioner og spiralen på denne dag, idet den skaber et ekstremt subtilt rum, som kun er opfattelig af sensitive sjæle. For os mennesker giver den os muligheden for at bryde negativiteten, at slippe det der holder os tilbage i de frugtesløse illusioner, at åbne vore hjerter, at vågne op og blive i stand til at skabe balance mellem polariteterne. Vi er nødt til at bede for alle spirituelle guider, så de kan slippe deres ego, så de ved hvordan de skal guide os uden konkurrence og blive forenede, så de husker, at de ikke besidder sandheden. Hver enkelt af os medbringer en indre kraft og alle sandhederne er del af en manifestering af virkeligheden, og dette er måden hvorpå vi vil blive i stand til at imødegå de ændringer, vi nærmer os. Dette vil tillade os at nå  21. december 2012 med megen harmoni. Dette er formålet med Tzacol, at planeten er levende og derved bliver i stand til at transcendere til "Den 5. Sol".

ÅR 2007

Fra februar eller måske tidligere, synes dette at være et ekstremt vanskeligt år ifølge de hellige bøger, den hellige Tzi´te og forudsigelserne fra de vise visionære. Igen har det at gøre med, at vi opnår fred og harmoni. På dette tidspunkt kan økonomierne begynde at forringes, vi kan se, at de er baserede på illusioner. Vi har set at den reelle værdi af ting er forsvundet for mange år siden. I dag er den økonomiske værdi, penge som vi kender dem, en elektronisk fantasi, og hvis det socioøkonomiske system ikke vender tilbage til at være menneskelig og til den reelle værdi, er det aktuelle system dømt til udslettelse. Dette er ubevidstheden, det meningsløse kapløb i verden, som fortsætter uden at stoppe, uden at komme nogen steder. Det er flugt fra virkeligheden/eskapisme at gennemleve et liv på en sådan accelereret måde. Frygten for destruktion og den umiddelbare tilfredsstillelse, som vi oplever dagligt vil enten hjælpe os med at udføre tilværelsen eller til at leve fremmedgjorte.

Dette år vil blive hårdt og bringe os naturkatastrofer, krigslignende konfrontationer og katastrofer i verdensøkonomien. Som med alle profetierne og visionerne for fremtiden, er der muligheden for at minimere tingene og i nogle tilfælde endda til at ændre dem. Selv om dette bliver et år med megen uro, er vi nødt til at fokusere på nutiden, hvilket er hvor vi vil definere balancen. Perioden fra nu til slutningen af 2007 er af stor vigtighed for at opretholde balancen. Vi vil komme til at leve i en meget farlig tid, som denne menneskehed ikke har levet i før. Det handler om for hver enkelt af os at opnå balance og ændring. Fokus skal være på energien, der blev blokeret i Panama, fordi kanalen ikke tillader energien at nå syden. Dette er hvor arbejdet vil blive mest åbenbaret, hvilket ikke kun gælder for disse fire dage. Det haster med at aktivere basis af kontinentets rygmarv, af Andesbjergene og de gamle bjerge i Cordova. For at skabe denne forandring sagde den vise gamle Mam "elder": "PLEASE, LAD OS VENDE TILBAGE TIL AT VÆRE HUMANE!

 

Carlos Barrios er Maya Ajq´ij. Han stammer fra og bor i Guatemala. Carlos er af "the elders" blevet givet kaldet at begynde at dele profetierne og læren fra de forskellige mayafolkeslag med resten af verden. Carlos rejser internationalt for at dele denne lære og for at skabe bevidsthed om og støtte til redningen og bevarelsen af de gamle mayatraditioner i sit hjemland. Carlos er også forfatter til bogen: "Kam Wuj: El Libro del Destino", og en i øjeblikket udsolgt bog om astrologien og profetierne fra maya folkene. Carlos arbejder i øjeblikket på en revideret udgave, som vil blive oversat til engelsk.

Saq' Be': ”Organization for Mayan and Indigenous Spiritual Studies" er en non-profit organisation i New Mexico, US. Saq´Be´ arbejder på at bringe især unge mennesker sammen med gamle traditioner, med det formål at bevare kulturelle og spirituelle traditioner og at åbne muligheder for, at disse traditioner kan dele deres lære med resten af verden. Bevarelsesprogrammer inkluderer radio kapacitet for den traditionelle mayabefolkning i Chichicastenango i Guatemala og støtte til produktion af dokumentarfilm om "the elders" og guiderne fra mayatraditionen. Mødeprogrammer inkluderer rejser til de traditionelle mayasamfund i Guatemala (næste rejse er i forbindelse med mayaernes nytår, juni 2004) og støtte til, at dem der er bevarere af de gamle traditioner kan rejse til USA og udlandet for at undervise. Yderligere information kan findes på: http://www.sacredroad.dk, eller via mail til: saqbe@sacredroad.dk.

Dette dokument er "copy-left" under følgende betingelser af "Creative Commons License":
Bestemmelser. Udgiveren tillader andre at kopiere, distribuere, fremlægge og fremføre dokumentet. Til gengæld må bevillingshaverne give den oprindelige forfatter æren.

Ikke kommerciel. Udgiveren tillader andre at kopiere, distribuere, fremlægge og fremføre dokumentet. Til gengæld, må bevillingshaveren ikke udnytte arbejdet til kommercielt formål ? med mindre at de har udgiverens tilladelse.

Ingen afledte værker. Udgiveren tillader andre at kopiere, distribuere, fremlægge og fremføre kun uændrede kopier af dokumentet ? ikke afledte værker baseret på det.

Hvem end der har tilsluttet sig denne "Commons Deed" med deres copyright beskyttede dokument bevilger dig dokumentet  efter følgende betingelser i "Creative Commons License", som kan findes på: http://creativecommons.dk/licenses/by-nd-nc/1.0/legalcode

Dette dokument må anvendes og distribueres efter de betingelser , som er oplistet ovenfor, så længe hele dokumentet over de to stjerner "**" er vist. Den originale artikel kan ses på: http://www.sacredroad.dk

Denne artikel er efter aftale med Saq´Be´ oversat til dansk af Randi K. Hansen.

Jeg har ikke fokuseret på at fremstille et sprogligt korrekt dansk, men har forsøgt at bevare artiklens oprindelige ordlyd i respekt for denne.

http://www.sacredroad.dk/article.php?story=20031229183409772

Til forside