10. Tilbage til Guddommelig Perfektion.
 
 
   Hvorfor nu tilbage? går udviklingen ikke kun fremad ?
   
      For at kunne forstå hvad der sker nu og er sket er det nødvendigt
   at gå tilbage læse historien vi alle har deltaget i fra alle fortidige
     liv.
 
   Karen Danrich ascendpress.org har skrevet mange art. om det 
     forhenværende men man må søge mange steder i hendes litt. for at
    finde det
 
    Videre må vi gå tilbage for at samle alle de brudstykker op
    fra sjælen som vi har mistet eller givet bort ned gennem alle vore
   inkarnationer
    for at blive det hele mennesker vi er skabt til at være.
 
   Disse tabte sjælsstykker kan ligge på/i jorden i mange forskellige
    lande de kan endog ligge hos vore gamle familier nogle rejser direkte
  til disse lande for at samle op men det er ofte ubevidst.
   Jo mere bevidst man er desto mere kan man sidde hjemme i sin
  egen stue og hente det tabte tilbage både fra andre lande såvel som fra
   andre mennesker som ikke kan bruge noget de ikke er indentisk med.
 
  Det allervigtigste at få hentet tilbage er sin egen tabte halvdel
   tvillingeflammen så det maskuline/feminine kan blive en enhed.
 
  Man kan sige alle som henter sine tabte sjælsdele tilbage til sig selv
   lever for at med kabe Den Nye Jord de mange andre må så leve i Den
  gamle Jord med polaritet der er altid frit valg med de konsekvenser
   som følger med.
 
  Dette kaos vi alle oplever nu er netop kampen mellem mørket og lyset
   denne kamp er helt nødvendig for at komme i overensstemmelse med
  skabelsen af "Den gyldne Tidsalder"
 
   Det værste mørke at komme gennem er alle de væsener som fra
  non-fysisk side har styret jorden i tusinde af år men de bliver nu
   alle faset bort via hjælp fra lysvæsener fra "Den galaktiske
 Federation"
   
   Rejsen tilbage til Guddommelig Perfektion er både let og meget
   vanskelig
  men når man har opdaget at ethvert menneske i sig selv har alle de
   værktøjer som skal til går det noget lettere.
 
  Værktøjerne ligger alle i vore DNA/RNA.s. som alle har med sig
   fra før fødslen de skal blot vækkes den største hindring for at sanse
   dette er tanken 
  da man må bruge alle sine hjerte/følelser i stedet indtil disse kan forenes
   med den første guddommelige celle der ligger i pinealkirtlen i hovedet.
  
  Hvad er det der skal være på plads for at komme tilbage til
   Guddommelig Perfektion.?
 
  Det vigtigste er en Ren Intention om at ville det og ikke noget andet.
   Dernæst kommer arbejdet med at forene alle kroppens energicentre
  med dem der ligger over hovedet og dem som går ned til jordens kerne.
    
   De 4 æteriske legemer det emotionelle/mentale/intuitive/kreative
  guddommelige må alle være aktive gå rundt om det fysiske
   legeme og fungerer da som en naturlig beskyttelse.
 
  I arbejdet med denne forening vil kundalinikraften træde i funktion
  seksualkraften vil vise sig som menneskets største kraft som nu må
 kultiveres for at skabe den mest mulige balance i det nye liv .
 
  Det er kundalinien/seksualkraften som beliver alle energicentrene 
 derigennem skabes så det vi kalder auraen.
   
  I denne proces vil alle kroppens celler være krystallinske det i sig selv
 holder alle uvedkommende mørke kræfter borte.
 
  Alle de børn som kaldes indigo/krystalbørn har alle en fuldt aktiv
 kundalinikraft med krystallinske celler som gør dem til det de er.
 
  På denne storslåede vej vil ernæringen ændre sig markant kroppen
begynder at afvise vise emner først og fremmest alle kødpr0dukter
 men det er forskelligt for ethvert menneske såvel som den måde
hvorpå man kommer tilbage til sit guddommelige perfekte ophav og
 erkender sin mission i medskabelsen af Den nye Jord.
 
Min egen vej gik gennem klarsyn/klarhørelse/klarfølelse og
 yogatræning.
 
 
Kildemateriale : starchildascension.com (Celia har nu skrevet bøger fra alle sine kanaliseringer.)                                                           
          paoweb. com  (fra den galaktiske federation)
          Mantak Chia.  Fusions of The Fife Elements.
          AwakenHealing EnergyThroug The Tao. 
                   

          Bone Marrow Nei Kung.
          Se : alle vigtige inf.om at kultivere seksualkraften. 

 

          Ascendpress.org - (utallige informationer om opstigningen.)                                              

 
Billum d 5 nov. 2007

Signe Pedersen.
signe-p@mail.dk