Jordens nuværende Krise
og Den Guddommelige Vilje.
 
 
Mennesket har til alle tiden haft sin guddommelige vilje med sig,
først nu i historien åbner flere og flere op til denne vilje inde i sin 
egen krop igen.
 
Det som er såre enkelt gør menneskene yderst kompliceret , fordi
de "KUN " har lært at tro på ydre autoriteter, med alle deres
komplekse, mentale, teorier.
 
Det enkle/simple finder sted, når et menneske igen finder sin egen
guddommelighed, med den guddommelige vilje, da ophører det med
att søge udenfor sig selv.
 
Så snart et menneske er hjemme i sin egen guddommelighed  forsvinder al dualitet/maskulin/feminin/sort /hvidt, man ser alt i en enhed, der
er ingen separation.
 
Det er faktisk polariteten/dualiteten som fortsat skaber alle problemer, i samfundet hvem ville kriges med en del af sig selv, slå en del af sig selv ihjel osv. dette sker" KUN "i en dualitetsform.
 
Alle de gamle metoder som krystalhealing/urtehealing /farvehealing, astrologi, klarsyn, husrenselse, faller med tiden totalt bort, da de alle er en del af den dualitet, som stadigvæk kører. 
 
Den bedste måde at helbrede sygdomme på nu, er simpelthen gennem at anvende åndedrættet bevidst hver dag, ånde dybt ned i blokeringerne, aktivere det som sidder fast, ånde ned i de såkaldte syge områder, så alle cellerne kan pulsere igen.
 
Der sker meget mere nu via bevidst ånding end før, da den guddommelige energi er alle steder omkring os på jorden, den venter bare på at vi tager den ind, ganske enkelt.
 
Næsten alt forandrer sig i nutiden, men mange, mange er angste for at lade sig lede indefra, og bare lade alt gammelt gå, sive bort.
 
Al den gamle viden med de 7 chakraer+ de 5 andre, er nu sammensmeltet til én eneste enhed," Det Hele Menneske"
 
Alt i et menneske er guddommeligt helt ned til de mindste atomare partikler på celleplan, man kan ikke tænke sig til dette, kun føle/sanse det.
 
Hvordan hænger dette sammen med vor nuværende økonomiske krise på jorden?
 
Alting omkring os er en refleksion af os selv.
 
Flere mennesker har gennem mange år arbejdet og bedt om hjælp, så jorden igen kunne komme frem til sin tabte harmoniske
helhed, hvor alle kan leve sammen som en stor familie, men alligevel som individuelle mennesker, hvor hver eneste har sine helt unikke evner at dele med andre.
 
Det er det, det større billede viser nu ,men det vil tage tid, inden vi kan manifestere de ønskede ting ,og samtidig ønske" Det Højeste Gode" for alt og alle på jorden.
 
Mennesker har  givet sin magt til regeringslederne, institutionslederne, multinationale, forretnings, facader, skolesystemer, kirkesystemer, medicinalfirmaer mm.
 
I tiden fremover vil man se at dette ikke vil kunne fungere mere, selv om mange prøver at fastholde sin magt/positionen deri, hvilket skaber de mange konflikter som vi dagligt ser via nyhederne og som ikke vil forsvinde på et døgn eller to.
 
Det er og har altid været det kollektive, som har haft den egentlige
magt, det vil vi se igen , ja det kan allerede ses i flere samfund på jorden, hvor små firmaer dukker op af mange forskellige typer.
 
Hvordan kan det ske? gennem at hvert enkelt menneske tager sin egen magt tilbage, fra hvem det har givet den til, og begynder at skabe/producere selv.
 
Disse små, synlige, nye firmaer er ikke interesseret i profit, men i at have et godt liv på alle planer, uden at skulle stræbe for en penge/magt.
 
Der er mange nye valg man som menneske kan tage for at være med til at harmonisere en bedre jord at bo på, for os alle.
 
Igen at leve af det jorden kan give, grøntsager, frugter, nødder, frø
og korn, som der er så rigelig af, nok til absolut alle på jorden.
 
Gennem en sådan beslutning, kan al den negativitet som opstår via
slagtning af dyr fra landet, såvel som fra havet med tiden ophøre.
 
Hjertelig Hilsen.
 
Signe.