4. Det Guddommelige Menneske på Jorden .
 
 
 Alle mennesker er født med en lille gnist fra guddommens hjerte
 dog er kun ca. 30- 40 % bevidste herom. 
 
Alle de øvrige mennesker tilbeder en udvenig guddom hvilket vi ser
 gennem alle de krige og andre tumulter der regerer vor verden i dag.
 
Gennem de sidste ca. 40 år har der været mange udviklingskurser der
har været med til at åbne op for det guddommelige som ethvert menneske
bærer i sit eget hjerte.
 
Når først hjertet er blevet åbnet kan det åbnes op i det uendelige hvor
mennesker kan integrere sin englebevidsthed /stjerne /bevidsthed da det
handler om at aktivere det ethvert menneske har med sig.
 
Videre må det  feminine/maskuline være integreret være i balance så
mennesket kan stå roligt støt på jorden. 
 
Det er en lang proces at gå gennem mangt og meget må lægges bag så
den nye energi frit kan løbe gennem krops/aurafeltet til alle
omgivelserne hvor et menneske bevæger sig i hverdagen.
 
Noget af det værste som bremser mennesker i at komme videre er gamle    trossystemer/dogmer/ældgamle regler fra den gamle spiritualitet.
 
Det som mest bliver bremset er seksualiteten den stærkeste kraft som mennesket har med sig fra fødslen. (Her tales ikke om alle de misbrug som   finder sted i dag som egentlig er et forsøg på at forene sit eget maskuline feminine i sin egen krop.)
 
Seksualiteten bremses f.eks. når man på kurser får at vide lad der være mere energi i de øverste centre end i de nederste de kan være urene osv. (det er noget i retning af køre kun på to hjul i din bil bremse træets rødder så safterne ikke kan løbe frit gennem  hele stammen for træets egen vækst)
 
Sådanne lærdomme tilhører ikke den nye tid. Den nye tids energi kræver
at man kan føle de som ikke kan føle egen seksualenergi  fra dens udspring
ved meget lidt om  denne krafts store kapacitet i sin egen krop.
  
Det er for øvrigt via seksualkraften at alle de blokeringer et menneske
har skabt kan blive opløst når den får lov at gøre sit job.
 
Det guddommelige menneske skabes ved at integrere det menneskelige med det højeste guddommelige og seksualkraften er den som forbinder dette.
 
Seksualiteten er den feminine varme skabende strøm der beskytter og gen=
skaber fornyer alt i kroppen såvel som i samfundet men den bruger den maskulin kraft for at få sine intuitioner ud i manifestation.
 
Når den maskuline del er forenet med sin egen feminine del kan denne seksuelle strøm føles på samme måde fra kildens udspring hele vejen op og
ned gennem kroppen.
 
Himlens gaver løber da direkte ned gennem hele kroppen til jorden og fra jorden op til himlen igen via kropssystemet.
 
Den seksuelle energi er den skønneste gave givet til mennesker i fysisk form
det mest skønne to mennesker kan opleve sammen.
 
For tiden bliver mange oplyste mennesker ført sammen med deres egen  guddommelige partner eller forberedt dertil.
Da vil man opleve seksualiteten i dens fulde flor da de to bærer hver sin del
af menneskets centersystem i kroppen fra basen til kronen.
 
Det guddommelige menneske aksepterer alt som er inden i sig selv og har    kastet alle sindets regler bort da de ikke passer til den nye tid.
Når vi lader den indre gud/gudinden lede os har vi ikke brug for regler.
 
Kildemateriale :starchildglobal. com /starchil/channel25dan/html
---------------------------------------------------------starchild/channel16.html
-------------------------starchildascension.org.starchild/soulmates.htm
-------------------------spiritweb.dk/Kanal/kryono9o7addk.htm
 
Billum d. 29 septmber 2007.

Signe Pedersen.
signe-p@mail.dk

Til forside