.  Skaberens største gave til Menneskene i NU-Tid.
 
   
Det har aldrig været skaberens hensigt at mennesket skulle leve
alene på jorden.
 
Menneskene bærer i sig selv årsagen til denne adskillelse mellem det kvindelige /maskuline.
 
I vor tid er allt lagt sådan tilrette at alle kan blive genforenet med sin sande guddommelige partner kallet tvillingeflammen.
 
Ikke alle har sin sande guddommelige partner her på jorden med det gør ingen forskel da denne forening er spirituel afstand har ingen betydning mellem de to.
 
  Tvillingesjæle bærer hver sin del af det maskuline /feminine aspekt fra skaberens hjerte i sit eget hjerte. 
Tvillingesljælene deler de samme spirituelle kvaliteter fra alle livstider hvor de end har været i universerne kan samle alle informationerne op derfra og anvende dem her på jorden.
 
Hjælpen til at reparere jorden, stoppe krige vold ol. dualistiske adfærdsformer sker gennem tvillingesjælenes forening som er total spirituel /universal.
 
De tvillingesjæle som er forenet på jorden har da også en eller anden stor opgave som de er trænet til gennem tusinde af år inden de kan mødes.
 
Dette kan være at bidrage med at genskabe det tabte paradis som var på Lemurien for længe siden.
 
Når tvillingesjæle forenes stoppes alle former for dualitet. 
Krige sygdomme og andre former for liddelser kan kun forekomme hvor der er dualitet.
 
Transformationen af dualiteten er i fuld gang mellem menneskene i tiden då energierne på jorden øges hele tiden. 
Kun i en lav form for energi kan dualiten som er = egoet trives.
 
For at gøre klar til mødet med sin sande guddommelige partner må man have gjort et stort udrydningsjob inde i kroppen og have forenet sin egen  indre mand/kvinde.
Ingen kan mødes med sin tvillingepartner med gammel bagage al gammelt må være transformeret.
  
Man må være centreret i sit hjerte hvor man bærer den anden halvdel. 
Man må kunne handle ud fra hjertet gennem  hele sin adfærd. 
 
Intellektet må være ledet fra hjertet.
 
 Den anden halvdel af sig selv har altid været tilstede men har levet i glemslen nu er tiden til at vække alt op igen.
   
 I et sådant forhold bliver alting forstærket det er vigtigt at holde en balance i alting selv en lille irritation kan blive til et stort tordenvejr på ½ sekund.
Man må passe på alle sine tanker følelser/ord så man selv er fri af omgivelsernes turbulence.
 
At blive forenet med sin sande guddommelige partner er det skønneste man kan opleve på jorden.
 
Det kræver en uendelig styrke for at kunne balancere sig gennem  det bevidsthedsskifte som finder sted på jorden nu i det kollektive. 
 
 
     Kildemateriale: circleolight. com
                               unitingtwinflames. com
 
     Billum 4 oktober. 2007

Signe Pedersen.
signe-p@mail.dk

Til forside