Skolen for tidsvibrationÓ v/ Stephanie Daniela Cipua’

 Rensningsliste til inspiration..!!! d.16/08-06

  

Jeg fuldfører min opstigning og nedstigning af min sjæl og fra min monade i harmoni og balance.

Jeg kræver rensning for enhver energi, alle entiteter, som ikke er i samklang med min fuldkommen opstigning eller den guddommelige plan for min sjæl.

Jeg er suverænitet.

Jeg er uskadelig i alle dimensioner og på alle virkelighedsplaner mit bevidste, underbevidste og ubevidste.

Jeg renser al mørk og destruktiv karma og alle slørede, mørke aspekter af min sjæl.

Jeg kræver at mine guider er guddommelige perfekte.

Jeg ser alt med klarhed.

Jeg renser og demonterer alle mine fantasivirkeligheder inkl. alt hvad der har med familie, 3d-tanker,forhold,arbejde, åndelighed, hjemmet, ejendele osv at gøre.

Jeg renser alle mine genetiske og biologiske og fysiske mønstre, som ikke er i samklang med min fuldkommen opstigning og min sandhed.

Jeg renser og demonterer alle programmer for med-afhængighed, isolation og adskillelse.

Jeg frigiver alle mønstre som ikke afspejler min gudommelige sandhed.

Jeg er uskadelig og tilgiver (personens navn eller situation.......) i kærlighed og lys og legemliggøre dem for de universelle love for uskadelighed.

Jeg beder min sjæl og monade om at legemliggøre min ubegrænset sandhed.

Jeg frigiver ego og personligheds følelser under drømmetid og baserer i stedet på min sandhed, kærlighed og harmoni i min krop i cellerne.

Jeg frigiver alt karma,programer,fletninger,bånd,fobandelser,løfter,aftaler,hekserier,studehandler,kroge og kontrakter som ikke er i samklang med min guddommelige sandhed.

Jeg er alle mine finere legemer og kun mine finere legemer.

Jeg beder mine healingsguider om at reparere alle æteriske legemer, så de bliver genoprettet og healet.

Jeg beder mine healingsguider om at reparere mit æteriske fordelingsnet og alle mine strenge, så de er i samklang med min guddommelige sandhed.

Jeg frigiver enhver elektrisk energi og alle implanteringer, som ikke er i samklang med min fuldkommen opstigning / guddommelige sandhed.

Mit hjerte chakra er åbent og fungerer guddommeligt perfekt.

Al energisløring omkring mit sæde for min sjæl bag hjertet fjernes og al karma med(....personens navn eller oplevelse) frigives.

Jeg er min fulde kommunikationsforbindelse mellem kropsånd og sjælen og at personligheden aldrig blokerer for sjælen / det guddommelige.

Jeg bevarer jordforbindelsen og at JEG ER samt min OVERSJÆL fuldt ud legemliggøres.

  

Disse sætninger siger jeg efter behov, og mærker tydeligt i kroppen hvor meget der frigøres, mit klarsyn der kommer indefra og kan ikke forklares, DET ER’ BARE SÅDAN....tag hvad I kan bruge og mærk efter og kroppen er parat til disse kraftige forløsninger og husk at jeg ikke har den endegyldige sandhed, de sætninger her er for min egen sandhed.

 I kan sige sætningerne når I lyster og mærk hvad der sker....... god fornøjelse

 Adonai

Kropsterapeut & Kinesiolog

 Stephanie Daniela Cipua’

Web.:www.stephanie-cipua.dk

Email.:sdc24_42@hotmail.com

+45 2897 3156

 

Til forside

Oprettet den 21. august 2006 læst af: